Polska pomoc

Wieloletni program współpracy rozwojowej przyjęty

Rada Ministrów przyjęła w dniu 20 marca 2012 r. „Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2012-2015"przygotowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Wieloletni Program opracowano na podstawie uchwalonej we wrześniu 2011 r. ustawy o współpracy rozwojowej. Zgodnie z zawartymi w nim wytycznymi w latach 2012 - 2015 Polska będzie finansować działania mające na celu wspieranie demokracji oraz respektowanie praw człowieka. Strona polska chce również wykorzystywać doświadczenia zebrane w okresie transformacji systemowej. Będzie także oferować wsparcie dla przemian politycznych, gospodarczych i społecznych w krajach rozwijających się, będących na liście DAC OECD.

W latach 2012-2015 Polska kierować będzie swoją pomoc w szczególności do następujących dwóch grup krajów priorytetowych:

1. Państw Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) - Polska zamierza przyczynić się w tych państwach do zmian na rzecz trwałego i stabilnego funkcjonowania systemów demokratycznych, przestrzegania praw człowieka oraz wspierania transformacji systemowej w celu zbliżenia państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego z Unią Europejską.

2. Państw Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu (kraje Afryki Wschodniej: Burundi, Etiopia, Kenia, Ruanda, Somalia, Sudan Południowy, Tanzania i Uganda; kraje Afryki Północnej: Libia i Tunezja; Afganistan, Kirgistan, Tadżykistan i Autonomia Palestyńska) – w tych krajach Polska zamierza przyczynić się do redukcji ubóstwa oraz wspierać zachodzące procesy transformacyjne.

Ponadto, polska pomoc rozwojowa i doświadczenia eksperckie trafią do państw Afryki Wschodniej (Burundii, Etiopii, Kenii, Ruandy, Somalii, Sudanu Południowego, Tanzanii, Ugandy) oraz Afganistanu, Kirgistanu, Tadżykistanowi, a także Autonomii Palestyńskiej.

MSZ pragnie podziękować wszystkim osobom i organizacjom, które wsparły resort wiedzą, doświadczeniem i komentarzami podczas prac przygotowawczych oraz w ramach konsultacji społecznych. Dziękujemy również członkom Rady Programowej Współpracy Rozwojowej przy MSZ, którzy odnieśli się do projektu i służyli radą na ostatnim etapie prac. Przyjęcie tego dokumentu oznacza możliwość uruchomienia środków i rozpoczęcie implementacji projektów.

Rok 2012 będzie okresem przejściowym, zarówno ze względu na wejście w życie ustawy o współpracy rozwojowej, jak i poprzez przyjęcie Wieloletniego Programu. W najbliższym czasie opracowany zostanie harmonogram prac nad Planem Współpracy Rozwojowej na rok 2013. MSZ już teraz zaprasza wszystkich zainteresowanych do rozpoczęcia refleksji nad szczegółowymi priorytetami na kolejny rok.

Wieloletni program współpracy rozwojowej

 

w górę

Tagi