Polska pomoc

Wiceprezydent Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z wizytą w MSZ

Wiceprezydent Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża spotkała się m.in. z Wiceministrem Konradem Pawlikiem, odpowiedzialnym w MSZ za współpracę rozwojową i politykę wschodnią. Kierunki rozwoju międzynarodowej pomocy humanitarnej, rola Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w niesieniu pomocy ludności poszkodowanej w konfliktach oraz aktualna sytuacja humanitarna obywateli Ukrainy w związku z trwającymi na wschodzie kraju działaniami zbrojnymi były głównymi tematami poruszonymi na wtorkowym spotkaniu wiceministra Pawlika z Panią Christine Beerli

Minister Pawlik podkreślił ogromne znaczenie misji Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w krajach dotkniętych konfliktami zbrojnymi. Ponadto wyraził niesłabnące wsparcie Polski w kontynuacji działań Komitetu w państwach, w których występują przedłużające się kryzysy (Sudan Południowy, Jemen, Afganistan, Syria) oraz w dotkniętej konfliktem zbrojnym Ukrainie.

Polska rokrocznie wspiera działalność Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża obecnego w newralgicznych punktach konfliktów na świecie. Organizacja ta, dzięki statusowi bezstronnego dawcy pomocy, realizuje działania na rzecz poszkodowanej ludności cywilnej w miejscach, do których dostęp ze względów bezpieczeństwa jest znacznie utrudniony.

W swojej rozmowie z Panią Beerli, Minister Pawlik odniósł się do trzech sposobów udzielania pomocy humanitarnej wykorzystywanych przez Polskę, tj. organizowania dwustronnej bezpośredniej pomocy państwom potrzebującym (np. poprzez organizację transportów pomocy humanitarnej lub zakupy pomocy rzeczowej), współfinansowania projektów humanitarnych prowadzonych przez polskie organizacje pozarządowe oraz dokonywania przez MSZ wpłat na rzecz międzynarodowych organizacji humanitarnych, w tym Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (pomoc wielostronna).

Wiceprezydent Beerli podziękowała za wkład Polski  w działalność Komitetu oraz bardzo pozytywnie oceniła działania pomocowe naszego kraju realizowane na rzecz państw dotkniętych konfliktami. Podkreśliła duży potencjał Polski jako dawcy pomocy humanitarnej, który na przestrzeni ostatnich lat, z kraju rozwijającego się, przeistoczył się w  kraj, który w sposób konsekwentny i przemyślany realizuje politykę wspierania państw znajdujących się w niestabilnej sytuacji politycznej i gospodarczej.

 

 Podgląd / Edycja Podgląd / Edycja Podgląd / Edycja

w górę

Tagi