Polska pomoc

Wiceminister Tomasz Orłowski spotkał się z przedstawicielami Komitetu Sterującego Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego

- Polityka Partnerstwa Wschodniego, pomimo krytyki, nieustannie dowodzi swej efektywności - powiedział wiceminister Orłowski witając gości. - Jesteśmy świadomi, że wciąż wiele pracy przed nami, ale proces zmian rozpoczął się na dobre - dodał.

Wskazał, że Forum Społeczeństwa Obywatelskiego jest jednym z najlepszych przykładów dokonujących się zmian. Udowadnia ono bowiem, że pomimo, iż państwa partnerskie mają inne doświadczenia historyczne i odmienne potrzeby zarówno społeczne, jak i ekonomiczne, ich obywatele z powodzeniem potrafią stworzyć efektywne forum współpracy.

W rozmowach z reprezentantami Forum Społeczeństwa Obywatelskiego wiceminister podkreślił znaczenie społeczeństwa obywatelskiego w procesie transformacji ustrojowej. Wskazał wyzwania stojące przed III sektorem w państwach PW, jednocześnie przypominając o konsekwentnym zaangażowaniu Polski na rzecz umacniania inicjatyw społecznych w krajach wschodniego sąsiedztwa.

Tomasz Orłowski wielokrotnie podkreślał konieczności konsekwentnej realizacji reform przez wschodnich partnerów, w tym także szerszego angażowania społeczeństw.

Znaczną część dyskusji zajęły także rozważania dotyczące wyzwań stojących przed Partnerstwem Wschodnim, zwłaszcza w kontekście komplikującej się sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w regionie oraz zaplanowanego na maj 2015 IV Szczytu Partnerstwa Wschodniego. 

Wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych z państw PW i UE byli Leyla Aliyeva, Prezes azerskiego think-tanku – Centrum Studiów Krajowych i Międzynarodowych, Hennadiy Maksak z Fundacji Badań Międzynarodowych i Regionalnych z Ukrainy, Ivane Chkhikvadze z Fundacji na rzecz Otwartego Społeczeństwa Gruzińskiego, Jan Piekło z Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej oraz Ivanna Volochiy z Sekretariatu Forum Społeczeństwa Obywatelskiego.

Powołane w 2009 roku Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego (Eastern Partnership Civil Society Forum) skupia przedstawicieli organizacji pozarządowych z państw partnerskich i krajów Unii Europejskiej. Forum aktywnie wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego w krajach Partnerstwa Wschodniego, działa na rzecz budowania konstruktywnego dialogu organizacji pozarządowych z przedstawicielami władz oraz intensyfikacji współpracy pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego państw partnerskich i Unii Europejskiej.

w górę

Tagi