Polska pomoc

Wiceminister Pełczyńska-Nałęcz o priorytetach polskiej polityki rozwojowej

- Nigdy nie mieliśmy okazji gościć tylu przedstawicieli partnerów współpracy rozwojowej, co dzisiaj – powiedziała wiceminister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, think-tanków i ośrodków naukowych, którzy 11 lutego wzięli udział w dyskusji na temat przyszłości polskiej współpracy rozwojowej.

Wiceszefowa MSZ podkreśliła ogromne znaczenie przyjęcia w 2013 r. Polski do grona członków Komitetu Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (DAC OECD). – Przystąpienie do Komitetu stanowi ważny krok – zwieńczenie ostatnich paru lat modernizacji polskiego systemu pomocy rozwojowej. To efekt ogromnej determinacji ze strony Polski, by postępować zgodnie ze standardami DAC – powiedziała wiceminister Pełczyńska-Nałęcz. Zwróciła przy tym uwagę, że członkostwo w DAC OECD daje Polsce możliwość pełnoprawnego udziału w pracach jednego z najbardziej prestiżowych forów współpracy międzynarodowej.

W trakcie spotkania przedstawione zostały również plany MSZ rozpoczęcia prac nad Wieloletnim programem współpracy rozwojowej na lata 2016 – 2020. Wiceminister zaznaczyła, że wymagają one przeprowadzenia analizy realizacji dotychczasowego Wieloletniego programu oraz obszarów geograficznych i tematycznych, które powinny stanowić priorytety polskiej pomocy w kolejnych latach. – Zdajemy sobie sprawę, że polska pomoc musi rosnąć wraz ze wzrostem polskiej gospodarki – podkreśliła wiceminister.

Wiceszefowa polskiej dyplomacji zaprezentowała także plany organizacji najbliższych postępowań dotacyjnych – w zakresie pomocy humanitarnej, edukacji globalnej oraz wolontariatu.

Podczas spotkania wiceminister mówiła również o aktywnym uczestnictwie Polski w debacie globalnej na forum ONZ i UE w kontekście toczących się negocjacji ws. przyszłości celów rozwojowych – tzw. agendy post-2015. Poinformowała, że przed końcem 2014 r. Sekretarz Generalny ONZ przedstawi raport, ustanawiając jednocześnie początek drugiej fazy negocjacji.

w górę

Tagi