Polska pomoc

Wiceminister Joanna Wronecka z wizytą na Ukrainie

W dniach 27-28 lipca podsekretarz stanu MSZ Joanna Wronecka odwiedziła Lwów, gdzie podpisała umowę z Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju oraz spotkała się
z przedstawicielami organizacji realizujących projekty ze środków polskiej współpracy rozwojowej.

Jestem wdzięczna za możliwość dalszej współpracy z biurem UNDP, którego doświadczenie i wiedza pozwoliły nam efektywnie wesprzeć osoby, które ucierpiały w wyniku konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy – mówiła wiceminister Joanna Wronecka podczas uroczystości podpisania umowy dotyczącej realizacji drugiej edycji projektu promującego przedsiębiorczość wśród uchodźców wewnętrznych.

Podpisanie umowy z UNDP

Od 2015 r. Polska, we współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, aktywnie wspiera ukraiński rząd w działaniach pomocowych na rzecz ludność najbardziej poszkodowanej. Dotychczas strona polska przeznaczyła na ten cel 3 mln zł. Granty otrzymało 100 osób, co pozwoliło stworzyć ponad 300 miejsc pracy. Podpisując umowę Polska zadeklarowała dodatkową kontrybucję w wysokości 2 mln zł.

Podczas wizyty na Ukrainie wiceminister Joanna Wronecka odbyła również spotkanie z Ołehem Syniutką, szefem Obwodowej Administracji Państwowej, w trakcie którego przedstawiła informację na temat polskiej pomocy  rozwojowej i humanitarnej na rzecz Ukrainy - obwód lwowski pozostaje ważnym partnerem w polskiej współpracy rozwojowej z Ukrainą. Współpracę w tym obszarze charakteryzuje duża dynamika – zwróciła uwagę wiceszefowa MSZ.

Istotnym punktem wizyty były również rozmowy z kluczowymi partnerami i beneficjentami projektów dofinansowanych ze środków polskiej pomocy w regionie lwowskim. Pani minister odwiedziła Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości, gdzie młodzi ludzie mogą się spotykać, nawiązywać współpracę i realizować swoje pierwsze projekty biznesowe. Takie działania sprzyjają aktywizacji młodych i tworzeniu nowych miejsc pracy. Polska zadeklarowała wsparcie inkubatora do końca 2019 r. Wizyta była także okazją do zapoznania się z rezultatami projektów dotyczących rewitalizacji przestrzeni publicznych dzielnicy Podzamcze. Podczas rozmowy z przedstawicielami Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia oraz Komendy Obwodowej Straży Pożarnej wiceszefowa MSZ podziękowała za wieloletnią współpracę z Polską i determinację w realizacji działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji i umiejętności ukraińskich służb pożarniczych.

Pobyt we Lwowie był również okazją do odwiedzenia Regionalnego Centrum Rozwoju Lokalnego, utworzonego w ramach unijnego programu U-LEAD, w którym Polska bierze aktywny udział. Celem programu jest wsparcie procesu decentralizacji na Ukrainie oraz promocja transparentnego, odpowiadającego potrzebom społecznym zarządzania publicznego na Ukrainie. Ostatnim punktem wizyty była wieś Sieciechów, gdzie 300 osób przesiedlonych z Krymu otrzymuje pomoc psychologiczną i uczestniczy w procesie integracji ze społecznością przyjmującą w ramach projektu dofinansowanego przez Ambasadę RP w Kijowie.

W 2016 r. Ukraina otrzymała od Polski wsparcie w wysokości 94 mln zł i była trzecim co do wielkości biorcą polskiej dwustronnej współpracy rozwojowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

w górę

Tagi