Polska pomoc

Wiceminister Joanna Wronecka wzięła udział w Europejskim Okrągłym Stole Humanitarnym w Warszawie

2 marca br. Pani Joanna Wronecka, wiceminister spraw zagranicznych odpowiedzialna za pomoc humanitarną i rozwojową, uczestniczyła w trwającym w dniach 1-2 marca br. w Warszawie Europejskim Okrągłym Stole Humanitarnym skupiającym kraje Europy Środkowej i Wschodniej (European Humanitarian Roundtable – East).

Spotkanie w ramach europejskich konsultacji aktorów humanitarnych przed Światowym Szczytem Humanitarnym w maju br. zostało zorganizowane przez sieć uczelni aktywnych w obszarze pomocy humanitarnej NOHA (Network On Humanitarian Action) we współpracy z Komisją Europejską. W wyniku konsultacji zostaną opracowane rekomendacje w ramach każdego z regionalnych spotkań, które będą przedstawione Komisji Europejskiej jako obszary wymagające szczególnego podkreślenia podczas dyskusji w Stambule.

W związku ze zbliżającym się szczytem, Polska uznała za niezbędne podjęcie działań, aby zminimalizować liczbę osób zmuszonych do przesiedlenia, a gdy ich powrót do domu nie jest możliwy, zapewnić im godne warunki i szansę na rozpoczęcie nowego życia. To nasza podstawowa odpowiedzialność jako społeczności międzynarodowej, aby nikogo nie pozostawić bez szansy na rozwój podkreśliła minister Wronecka w panelu inicjującym wspólną dyskusję.

Konsultacje organizowane przez NOHA w ramach przygotowań do Światowego Szczytu Humanitarnego odbywają się w czterech państwach reprezentujących poszczególne części Europy. Polska była gospodarzem spotkania w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Pozostałe panele odbywają się w Szwecji (Północ), Francji (Południe) oraz Irlandii (Zachód).  

 

 

 

w górę

Tagi