Polska pomoc

Wezwanie do uzupełnienia wniosków projektowych

Wezwanie do uzupełnienia wniosków projektowych złożonych w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych "Pomoc rozwojowa 2011" zawierających braki formalne

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedstawia listę wniosków projektowych wymagających uzupełnienia
braków formalnych zgodnie z pkt. 7.6 Regulaminu konkursu "Pomoc rozwojowa 2011", ogłoszonym w dn.
28 października 2010 r.

1. Brakujące dokumenty należy dostarczyć do dnia 12 stycznia 2010 r. pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Wdrażania Programów Rozwojowych
Al. Szucha 23
00-580 Warszawa

lub złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub w siedzibie Departamentu Wdrażania Programów Rozwojowych (pod adresem wskazanym w punkcie 2).

Uzupełniana dokumentacja musi być czytelnie oznakowana: numerem i tytułem projektu, nazwą projektodawcy i nazwą kraju beneficjenta. Brak możliwości identyfikacji dokumentów będzie równoznaczny z ich nieprzekazaniem.

Na kopercie należy umieścić dopisek: „Konkurs - Pomoc Rozwojowa 2011 - uzupełnienia braków formalnych".

Decyduje data wpływu dokumentów do MSZ.

2. Uzupełnienie dokumentów polegające na konieczności złożenia stosownych podpisów na budżecie projektu należy rozumieć jako wezwanie do osobistego stawiennictwa w siedzibie Departamentu Wdrażania Programów Rozwojowych pod adresem:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Wdrażania Programów Rozwojowych
ul. Bagatela 14, pok. 506 (sekretariat)
Warszawa

Uzupełnienia dokumentów wymagających osobistego stawiennictwa można dokonywać do dnia 12 stycznia 2011 r. 
w godzinach od 9:00 do 16:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (22) 455 5218.

Lista wniosków projektowych złożonych w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych "Pomoc rozwojowa 2011" zawierających braki formalne i wymagających uzupełnienia

 

w górę

Tagi

Brak komentarzy. Dodaj komentarz