Polska pomoc

 

Wdrażanie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii i poprawiające efektywność energetyczną w rejonie Tłumackim

Rejon Tłumacki, położony w północno-wschodniej części obwodu Iwano-Frankowskiego, realizuje Program Efektywności Energetycznej 2012-2014 mający na celu ograniczenie wykorzystania gazu ziemnego. Panują tutaj bardzo dobre warunki nasłonecznienia. Zakłada się, że docelowo alternatywne źródła energii pozwolą zaoszczędzić około 65% zużycia gazu ziemnego wykorzystywanego do ogrzewania budynków publicznych. Problemami przy wdrażaniu tego programu są:

 1. brak doświadczenia w zakresie efektywnego zarządzanie energią,
 2. brak bilansu energetycznego, który zidentyfikuje drogi wykorzystania naturalnych możliwości rejonu w zakresie alternatywnych źródeł energii,
 3. brak wiedzy na temat instalacji dla odnawialnych źródeł energii,
 4. brak miękkiej infrastruktury, tzn. ośrodków szkoleniowo-doradczych.

Wdrażanie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii i poprawiające efektywność energetyczną w rejonie Tłumackim

Projekt przewiduje wsparcie Rejonu Tłumackiego poprzez aktywizację samorządu terytorialnego do podjęcia działań na rzecz wdrożenia energooszczędnych rozwiązań oraz do poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Cel ten będzie realizowany m.in. poprzez budowę kompetencji pracowników administracji lokalnej w zakresie efektywnego energetycznie zarządzania Rejonem.

W ramach projektu zostanie utworzone Rejonowe Energetyczne Centrum Doradcze (RECD) w Tłumaczu. Integralnym elementem Centrum będzie budowa demonstracyjnej, pilotażowej instalacji wykorzystującej energię słoneczną. Powstanie też strona internetowa poświęcona tematyce efektywności energetycznej. Dla przedstawicieli administracji Rejonu Tłumackiego zostanie zorganizowana wizyta studyjna na Podkarpaciu. Projekt zakłada również przeszkolenie pracowników administracji Rejonu Tłumackiego z departamentów ds. oszczędzania energii, zarządzania systemami energetycznymi w obiektach użyteczności publicznej, przygotowywania planów i audytów energetycznych, usług doradczych w zakresie polepszania efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Elementem podsumowującym prace grupy polsko-ukraińskich ekspertów będzie opracowanie Profilu Energetycznego Rejonu Tłumackiego, którego założenia zostaną zaprezentowane jako modelowe do implementacji dla innych rejonów na Forum Energetycznym w Tłumaczu pt. „Wdrażanie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii i poprawiające efektywność energetyczną". 

Wdrażanie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii i poprawiające efektywność energetyczną w rejonie Tłumackim

 1. Przekazanie 30 uczestnikom konferencji wiedzy nt. energoefektywnych rozwiązań możliwych do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej.  
 2. Uzyskanie niezbędnych informacji, które posłużą do opracowania Profilu Energetycznego Rejonu Tłumackiego (Ukraina).
 3. Przekazanie doświadczeń i 6 najlepszych praktyk województwa podkarpackiego w zakresie efektywności energetycznej na poziomie gmin.  
 4. 8 przeszkolonych specjalistów ds. efektywnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.   
 5. Uruchomienie Rejonowego Energetycznego Centrum Doradczego w Tłumaczu i demonstracyjna, pilotażowa instalacja wykorzystująca energię słoneczną.    
 6. Opracowanie Profilu Energetycznego Rejonu Tłumackiego.  
 7. Nabycie wiedzy przez 30 uczestników Forum Energetycznego w Tłumaczu nt. wdrażania rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii i poprawiających efektywność energetyczną.