Polska pomoc

 

Wczesne ostrzeganie przeciwpowodziowe i prewencja ze szczególnym uwzględnieniem rzek Kabali i Durudżi w Gruzji

Projekt realizowany był w regionie Kachetii w dorzeczach rzek Kabali i Durudżi oraz na 12 innych problematycznych rzekach wschodniej Gruzji. Miał on na celu zwiększenie możliwości radzenia sobie z tak zwanymi flash floods, czyli krótkimi, błyskawicznymi powodziami, które z uwagi na górzysty charakter kraju zdarzają się często i stanowią bardzo poważny problem.

Beneficjentami projektu są specjaliści departamentu Hydrologii Narodowej Agencji Środowiskowej i Departamentu Zarządzania Kryzysowego MSW Gruzji - zajmujący się reagowaniem powodziowym w sytuacji gdy powódź nastąpi,  ludność miasta Kvareli – 12 tys. osób, ludność miejscowości Giorgeti, Uzuntal, Baisubani na rzece Kabali - 3 tys. osób, mieszkańcy zalewowych terenów 12-14 analizowanych rzek - ok 30 tys. osób.

Wczesne ostrzeganie przeciwpowodziowe i prewencja ze szczególnym uwzględnieniem rzek Kabali i Durudżi w Gruzji

Projekt był realizowany od 1 kwietnia do 31 grudnia 2014 (Moduł I) oraz od 1 stycznia do 30 października 2015 (Moduł II). Oba moduły realizowane były w regionie Kachetii w Gruzji w dorzeczach rzek Kabali i Durudżi oraz na 12 innych problematycznych rzekach wschodniej Gruzji.

Projekt pozwolił na zwiększenie zrozumienia zachowania się rzek, na których występują tzw. flash floods przez specjalistów z instytucji centralnych zajmujących się zagadnieniami powodziowymi (Departament Zarządzania Sytuacjami Kryzysowymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji i wydział hydrologii Narodowej Agencji Ochrony Środowiska, zajmującej się opadami i ich prognozowaniem). Projekt pozwolił także, przy pomocy satelitarnego modelowania oraz wiedzy i doświadczenia polskich ekspertów, przećwiczyć i przeanalizować możliwe scenariusze powodzi na realnych przykładach 12 najbardziej problematycznych rzek w tej kategorii. Projekt miał też nauczyć gruzińskich specjalistów jak wykonywać pomiary parametrów rzek służące do satelitarnego modelowania ich zachowania.

Projekt był koordynowany przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej przy współpracy z gruzińskimi partnerami: International Association Civitas Georgica, Narodową Agencją Ochrony Środowiska oraz Departamentem Zarządzania Sytuacjami Kryzysowymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji. Po stronie polskiej działania projektowe wspierało Centrum Informacji Kryzysowej Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz eksperci z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z Krakowa.

Wczesne ostrzeganie przeciwpowodziowe i prewencja ze szczególnym uwzględnieniem rzek Kabali i Durudżi w Gruzji

W rezultacie projektu opracowana została koncepcja reagowania na powódź na rzekach Durudżi i Kabali, zaktualizowano plany reagowania kryzysowego oraz wyznaczono strefy zalewowe i ewakuacji.

W  ciągu 2 lat przeprowadzono szereg szkoleń, symulacji i działań informacyjnych dla samorządów z zakresu reagowania na powódź w strefach zagrożenia, dla przedstawicieli MSW, ratowników, a także dla uczniów w 11 szkołach ze stref zagrożenia.

Na rzekach Durudżi i Kabali oraz w siedzibie Narodowej Agencji Środowiskowej (NEA) w Tbilisi zamontowano stacje pomiarowe, które zostały też włączone w krajowy system monitorowania stanu rzek w NEA. Eksperci polscy uczestniczyli w stworzeniu map stref zagrożenia powodziowego dla kolejnych rzek regionu Kachetii oraz w wykonaniu pomiarów profili geologicznych na Durudżi i Kabali z wykorzystaniem zakupionego sprzętu pomiarowego.