Polska pomoc

Warsztaty NGO - III Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej

UWAGA ! Przedłużenie terminu składania scenariuszy

Informujemy, że chcąc umożliwić zaprezentowanie się podczas III Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej szerokiemu kręgowi organizacji pozarządowych, termin składania scenariuszy na warsztaty został przedłużony do dnia 14 sierpnia.

Wybór PIĘCIU najciekawszych propozycji, które będą zrealizowane podczas III Forum, nastąpi do dnia 18 sierpnia.

ZAPRASZAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
DO ZORGANIZOWANIA WARSZTATÓW
W RAMACH III FORUM POLSKIEJ WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ

W dniu 19 września 2009 r. (sobota) na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW) przy ulicy Dobrej 56/66 odbędzie się III Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej, organizowane przez Departament Współpracy Rozwojowej MSZ.

Pragniemy stworzyć warunki do twórczego spotkania polskiego środowiska NGO i innych partnerów polskiej pomocy oraz umożliwić zainteresowanym uczestnikom Forum zdobycie informacji o polskiej działalności na rzecz krajów rozwijających się.

W tym roku w miejsce kilkudziesięciu stoisk wystawienniczych pojawi się strefa partnerska, a w niej m.in.: kiermasz publikacji tematycznych, kącik czytelniczy z kawą i herbatą, wystawy fotografii oraz warsztaty plastyczne dla najmłodszych. Wzorem lat ubiegłych podczas III Forum tradycyjnie odbędą się debaty o rozwoju i pokazy filmowe.

ZAPRASZAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
do zorganizowania INTERAKTYWNYCH WARSZTATÓW
na temat współpracy rozwojowej

Oczekiwania co do proponowanych scenariuszy warsztatów:

 • limit trwania - 45-60 minut,
 • przestrzeń do zagospodarowania -  ok. 70 m²,
 • kreatywne przedstawienie tematyki współpracy rozwojowej,
 • nowatorski charakter scenariusza (przykłady warsztatów z poprzedniego Forum są dostępne na www.polskapomoc.gov.pl/forum2008),
 • dostosowanie scenariusza do charakteru grupy docelowej (młodzież licealna, studenci lub dorośli); należy też wziąć pod uwagę różny poziom wiedzy z dziedziny współpracy rozwojowej wśród potencjalnych uczestników warsztatu,
 • ułożenie „chwytliwego" tytułu warsztatu, który znajdzie się w programie III Forum,
 • poprowadzenie warsztatów przez przedstawicieli organizacji.

Ze strony DWR MSZ, organizacje zaproszone do współpracy mogą liczyć na:

 • umieszczenie ich logo na materiałach promocyjnych III Forum (plakat główny, strona internetowa itp.),
 • zamieszczenie krótkiej informacji o organizacji w oficjalnym programie III Forum,
 • udostępnienie multimediów (odtwarzacz CD/DVD, projektor) na czas trwania warsztatu,
 • umożliwienie wyłożenia materiałów promocyjnych organizacji na kiermaszu publikacji w strefie partnerskiej,
 • pokrycie kosztów transportu i materiałów potrzebnych do realizacji warsztatów (łączna kwota do 2000 złotych).


Zainteresowane organizacje proszone są o przesłanie scenariuszy warsztatów do dnia
14 sierpnia 2009 r.
na email polskapomoc@msz.gov.pl lub na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
(z dopiskiem Warsztaty NGO)

Spośród nadesłanych scenariuszy warsztatów Organizator wybierze do dnia 18 sierpnia 2009 r.
PIĘĆ najciekawszych propozycji, które będą zrealizowane podczas III Forum.

Organizator zastrzega sobie prawo do ułożenia grafiku i ustalenia kolejności prowadzenia warsztatów.

W razie pytań dotyczących scenariuszy prosimy o kontakt pod telefonem (22) 523 82 46.

w górę

Tagi