Polska pomoc

 

W świat z klasą

Projekt ten był częścią międzynarodowego przedsięwzięcia realizowanego jednocześnie w czterech krajach (Polsce, Austrii, Słowacji i Wielkiej Brytanii). Jego celem było opracowanie i rozpowszechnienie koncepcji nauczania globalnego umożliwiającej systematyczne włączenie edukacji globalnej do zajęć szkolnych. Przedsięwzięcie było skierowane do nauczycieli ze szkół gimnazjalnych (ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego, historii i plastyki). W ramach projektu opracowano koncepcję nauczania globalnego, której założenia opisane zostały w publikacji „Edukacja globalna na zajęciach przedmiotowych w gimnazjum”. Wydana została także publikacja „Edukacja globalna na zajęciach wiedzy o społeczeństwie” w nakładzie 1000 egzemplarzy. W wersji elektronicznej ukazały się dodatkowo trzy skrypty edukacji globalnej adresowane do nauczycieli historii, języka angielskiego i plastyki.  W ramach projektu zorganizowano seminarium robocze poświęcone wypracowaniu koncepcji nauczania globalnego, w którym wzięło udział 20 uczestników oraz dwa szkolenia dla nauczycieli, w których uczestniczyło 20 uczestników. Zorganizowano też 12 spotkań grup roboczych, tworzących materiały edukacyjne (5 członków w każdej z czterech grup). Łącznie bezpośrednimi beneficjentami projektu było ok. 2 000 nauczycieli. Materiały edukacyjne opracowane w ramach projektu wraz z informacjami o innych działaniach projektowych dostępne są na stronie www.ceo.org.pl/pl/globalna.