Polska pomoc

 

W świat z klasą - Edukacja globalna na zajęciach przedmiotowych w gimnazjum

Projekt bazuje na sukcesie trzyletniego przedsięwzięcia „W świat z klasą” (współfinansowanego przez MSZ w 2013 i 2014 r.) i pozwala na rozszerzenie działań prowadzonych w jego ramach.

Projekt jest kierowany do nauczycieli gimnazjów, w tym nauczycieli-multiplikatorów, do doradców metodycznych, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli wydawnictw. Strategia projektu oraz poszczególne formy wsparcia zostały stworzone na podstawie szczegółowej analizy potrzeb prowadzonej w ramach base-line study w 2013 roku.

Edukacja Globalna jest częścią podstawy programowej wybranych przedmiotów, jednak można ją realizować poprzez wprowadzanie perspektywy globalnej na wszystkich zajęciach lekcyjnych. Trwała zmiana postaw uczniów wymaga systematycznej styczności z tematyką globalną i pracy nad tymi zagadnieniami. Taką systematyczność zapewniają jedynie zestawy materiałów tworzone z myślą o konkretnych przedmiotach (np. perspektywa globalna na języku polskim) a nie materiały tematyczne (np. handel międzynarodowy w szkole). Takie materiały zostały stworzone przez samych nauczycieli przy wsparciu CEO w trakcie wcześniejszych etapów przedsięwzięcia. Są one bardzo dobrze oceniane przez korzystających z nich nauczycieli, a ich nakład jest już bliski wyczerpania. W ramach proponowanego projektu te publikacje zostaną wznowione i trafią do nauczycieli zainteresowanych ich wykorzystaniem.

W świat z klasą - Edukacja globalna na zajęciach przedmiotowych w gimnazjum

Projekt realizowany będzie w okresie 7 lipca – 31 grudnia 2015 r. przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Adresowany jest do nauczycieli gimnazjów, w szczególności WOS-u, historii, jęz. polskiego, jęz. angielskiego, plastyki oraz biologii oraz do doradców metodycznych, dyrektorów szkół i wydawców podręczników.

Działania projektowe rozpoczną się od wznowienia publikacji przedmiotowych z Edukacji Globalnej (EG) skierowanych do nauczycieli wyżej wymienionych przedmiotów, które zbierają bardzo pozytywne recenzje jako wartościowy materiał edukacyjny, oparty na podstawie programowej i dostosowany do szkolnej rzeczywistości. Wznowienie zostanie wzbogacone o dodatkowe materiały zawierające elementy koncepcji EG oraz materiały metodyczne dla nauczycieli, które będą służyły im w tworzeniu samodzielnych materiałów wysokiej jakości z zakresu EG.

Wznowione materiały edukacyjne dotrą do ok. 2 500 nauczycieli i dyrektorów szkół. Przeszkolonych zostanie 16 nauczycieli-multiplikatorów doświadczonych w zakresie Edukacji Globalnej, 60 nauczycieli przedmiotowych oraz 50 doradców metodycznych, którzy będą docierali do kolejnych nauczycieli w ramach własnych działań. Ponadto koncepcja EG, dobre praktyki i materiały edukacyjne zostaną zaprezentowane 50 dyrektorom i przedstawicielom wydawnictw. Na realizacji projektu w sposób pośredni skorzystają uczniowie, którzy wezmą udział w zajęciach na temat globalnych współzależności – w okresie realizacji projektu będzie to ok. 2 500 zajęć, w których weźmie udział ok. 50 000 uczniów.

W świat z klasą - Edukacja globalna na zajęciach przedmiotowych w gimnazjum

Zgodnie z przyjętym harmonogramem projekt realizowany był w okresie 7 lipca – 31 grudnia 2015 r.

W ramach projektu wznowiono 6 publikacji przedmiotowych wzbogaconych o dodatkowe materiały i wskazówki metodyczne (łączy nakład 1 800 egz.) oraz wykonano dodruk broszury z koncepcją Edukacji Globalnej (nakład 300 egz.). Publikacje i broszura udostępniane były zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej, łącznie otrzymało je 3 117 nauczycieli i nauczycielek.

W weekendowym szkoleniu dla nauczycieli-multiplikatorów, posiadających większe doświadczenie w zakresie edukacji globalnej, uczestniczyło 11 osób, wobec zakładanych 16. Konferencja prowadzona przez nauczycieli-multiplikatorów przyciągnęła 97 uczestników (zakładano 60), natomiast w jednodniowych szkoleniach z zakresu koncepcji edukacji globalnej uczestniczyło 61 doradców metodycznych (zakładano 50). Ponadto na spotkaniach z dyrektorami szkół i wydawcami podręczników 69 osób zapoznało się z koncepcją edukacji globalnej i przygotowanymi materiałami edukacyjnymi (zakładano, że będzie to 50 osób).

Efekty projektu zostały zaprezentowane na forum międzynarodowym podczas trzech wydarzeń poświęconych edukacji globalnej:

  • 8th Annual TEESNet Conference w Liverpoolu, Wielka Brytania „From Curriculum Makers to World Shapers” (9.07.2015)
  • NECE Conference: “’Us’ and ‘Them’: Citizenship Education in an Interdependent World” w Salonikach, Grecja (22-24.10.2015)
  • 3rd Global Education Congress w Zagrzebiu, Chorwacja (26-28.11.2015)