Polska pomoc

W nowym roku wyższe stypendia dla studentów zagranicznych

Od 1 stycznia 2018 roku Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej podwyższyła stawki stypendiów dla cudzoziemców studiujących w Polsce.

Zmiany obejmują również programy stypendialne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Od Nowego Roku stypendyści Programu stypendialnego im. Stefana Banacha oraz Programu stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza otrzymują odpowiednio: 1250 zł na studiach I stopnia (licencjackich), 1500 zł na studiach II stopnia (magisterskich) i 2400 zł na studiach III stopnia (doktoranckich).

Nowe stawki stypendiów wpłyną na podwyższenie jakości i komfortu życia studentów-cudzoziemców w Polsce i tym samym ułatwią promocję Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych. Zmiana będzie sprzyjała umiędzynarodowieniu studiów wyższych w naszym kraju.

Komunikat i zarządzenie w sprawie określenia wysokości stypendiów przyznawanych cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej dostępne są na stronie: https://nawa.gov.pl/komunikaty/222-wysokosc-stypendiow-przyznawanych-cudzoziemcom-bedacym-stypendystami-strony-polskiej

w górę

Tagi