Polska pomoc

 

VI Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych

Festiwal HumanDOC to pierwsze tego typu wydarzenie kulturalno-edukacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej, realizowane przez Fundację HumanDOC od 2010 r. Pokaz kina globalnego rozwoju ma pomóc zrozumieć polskim widzom sytuację w krajach rozwijających się w szerokim kontekście, uwrażliwić ich na potrzeby mieszkańców tych krajów, zwiększyć świadomość i pokazać jak sprawy światowe wpływają na życie codzienne ludzi.

Festiwal dociera do szerokich grup odbiorców o różnym stopniu wiedzy. Jego adresatami są zarówno nowocześni Polacy, zainteresowani sprawami międzynarodowymi i problematyką globalną, jak i ci, dla których będzie to pierwszy kontakt z taką tematyką. Odbiorcami projektu są osoby z różnych kręgów społecznych, z różnych grup zawodowych i wiekowych, choć w większości są to ludzie należący do kategorii wiekowej 16+, głównie studenci i absolwenci.

Festiwal spełnia swoja rolę jako cykliczne wydarzenie trwale oddziałujące na adresatów, które poszerza wiedzę i świadomość Polaków o globalnym rozwoju i polskim zaangażowaniu we współpracę rozwojową. Polska należy do grupy 40 najbogatszych państw świata, w skali światowej jesteśmy krajem wysokorozwiniętym. Od kilku lat nasz kraj jest nie tylko biorcą, ale także i dawcą pomocy zagranicznej. Festiwal Globalny Rozwój w Kinie pomaga swoim widzom zrozumieć mechanizmy pomocy rozwojowej oraz wytłumaczyć, komu i w jaki sposób pomagamy.

VI Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych

Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDOC jest pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzeniem łączącym kino na najwyższym światowym poziomie z refleksją na tematy globalne. Obrazy prezentowane na Festiwalu HumanDOC to perełki filmów dokumentalnych, krótko- i długometrażowych, pokazujących globalne współzależności, problemy i wyzwania. Festiwal to świat w zbliżeniu: życie za mniej niż jednego dolara dziennie, walka z wykluczeniem społecznym, skutki zmian klimatycznych, pomoc międzynarodowa, konflikty. To unikalne połączenie kina dokumentalnego na najwyższym światowym poziomie, kampanii społecznych, debat, dyskusji, wystaw i konkursów.

Celem projektu jest trwałe, cykliczne budowanie i poszerzanie świadomości społeczeństwa polskiego na temat zagadnienia rozwoju na świecie oraz globalnych współzależności rozwojowych i zaangażowania Polski we współpracę rozwojową. Pokaz kina globalnego rozwoju pomoże odbiorcom zrozumieć sytuację w krajach ubogich i uwrażliwi ich na rzeczywistość tych krajów, ukaże globalne wyzwania i współzależności, zachęci do działania, zapewni możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy z ekspertami.

VI Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych

Łącznie we wszystkich działaniach związanych z realizacją projektu w roku 2015 wzięło udział ok. 100 tys. beneficjentów z całej Polski. Jest to rekordowy wynik w historii festiwalu. Do jego osiągnięcia przyczyniła się zwiększona liczba przeglądów krajowych (w roku 2015 nacisk położony był na małe i średnie miasta - co okazało się dużym sukcesem frekwencyjnym) i prowadzenie internetowej galerii zgłaszanych fotografii dostępnej dla beneficjentów z całej Polski.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu objęły:

 1. Pokaz 17 pełnometrażowych filmów i 15 kampanii społecznych w Kinotece PKiN oraz 2 filmów w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie w trakcie 3 dni festiwalu (listopad 2015). Projekt zakładał pokaz 15 filmów i 10 kampanii.
 2. 2 debaty publiczne i jeden panel warsztatowy zorganizowane w Kinotece. Panele zorganizowano we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW i Instytutem Globalnej Odpowiedzialności. Projekt zakładał 3 spotkania jednak jedno z nich zamieniono na panel warsztatowy, aby otworzyć festiwal na widzów, którzy są rodzicami z dziećmi.
 3. Przegląd wybranych filmów na platformie internetowej Kinoplex.pl oraz w Netii. Zaprezentowano 12 filmów nieodpłatnie dostępnych dla beneficjentów projektu przez miesiąc. Projekt zakładał udostępnienie 10 filmów.
 4. Pokazy specjalne na Kinoplex.pl filmów przystosowanych do potrzeb osób niewidomych i niesłyszących. Fundacja HumanDOC zorganizowała przegląd filmów z ubiegłych lat, w tym specjalnie dostosowanych produkcji. 12 filmów jest dostępnych on-line na stałe.
 5. Przegląd w 10 kinach w całej Polsce. Filmy przez dwa miesiące były prezentowane w: Oleśnicy, Poznaniu, Słupsku, Dąbrowie Górniczej, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Sanoku, Braniewie i Tarnowskich Górach.
 6. Organizacja konkursu fotograficznego, którego nazwę zmieniono ze względu na duże zaangażowanie środowiska profesjonalnych fotografów na HumanDOC Proclub Camera, nazwa Świat Różnorodnych Szerokości funkcjonuje w konkursie jako nazwa jednej z dwóch kategorii. W konkursie zgłoszono prawie 1000 zdjęć, a swoje zdjęcia zgłaszali zarówno pasjonaci fotografii, jak i utytułowani fotograficy, m.in. laureat World Press Photo. Galerię internetową zgłoszonych prac przez kilka tygodni obejrzało ok. 80 tys. osób z całej Polski.
 7. Konkursy, w których nagrodami były bezpłatne wejściówki organizowane były przez wykonawcę na Facebooku oraz stronie internetowej projektu, jak też przez parterów projektu, w tym partnerów medialnych. W związaną z tym aktywność włączyło się około 6 000 internautów biorąc udział w konkursach, wyrażając opinie, czytając polecane materiały i oglądając kampanie społeczne.
 8. 5 spotkań z twórcami, bohaterami filmów lub ekspertami zorganizowano w warszawskiej Kinotece. Ich celem było nadanie kontekstu konkretnym tematom prezentowanym w filmach. Odbyły się spotkania z Elizą Kubarską, Irajem Mesdaghim, Marjinem Poelsem, Maciejem Grabysą i Michaelem Ramsdellem oraz z ekspertami z organizacji takich jak Greenpeace, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, czy ESN Polska. Projekt zakładał 3 spotkania.
 9. Organizacja wystawy fotograficznej promującej wiedzę o sytuacji w krajach Globalnego Południa, która została zainstalowana na trzy tygodnie w Kinotece. Projekt zakładał tygodniową ekspozycję, ale po raz kolejny Kinoteka wyraziła chęć i możliwość prezentacji fotografii przez dłuższy czas niż początkowo zaplanowany.

Poza działaniami wykazanymi w projekcie z inicjatywy wykonawcy projektu miał miejsce szereg działań, które rozszerzyły i wzbogaciły ofertę VI edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych HumanDOC. Były to:

 • Warsztaty Fotografii Reportażowej organizowane przy współpracy z firmami Canon i Proclub.
 • Warsztaty fotograficzno-filmowe pt. Rzeczywistość Krajów Globalnego Południa na przykładzie Kenii prowadzone przez stypendystkę programu GLEN.
 • Przegląd filmów zrealizowanych przez uchodźców w obozie Kakuma i Dadaab w Kenii we współpracy ze Staromiejskim Domem Kultury w Warszawie.