Polska pomoc

 

Utworzenie placu dla zajęć integracyjnych na terenie stałego obozu letniego Ein Zaarour

Projekt będzie realizowany w stałym obozie letnim Ein Zaarour w Jezzine, w prowincji Południowy Liban. Lokalizacja projektu znajduje się w jednej z najbardziej znanych miejscowości turystycznych w południowej części kraju. Pomimo znakomitych warunków, tereny te są zdecydowanie mniej popularne np. wśród mieszkańców Bejrutu (gdzie zamieszkuje połowa obywateli państwa) ze względu na stereotypowe, negatywne postrzeganie Południa. Zdecydowana większość infrastruktury turystycznej jest zlokalizowana na północ od stolicy. Jezzine jest miejscowością chrześcijańską, działa tam m.in. jedyna winnica w południowym Libanie, spośród ok. 40 w całym kraju.

Mieszkańcy starają się zdynamizować turystykę (zwłaszcza ekologiczną), co ożywiłoby lokalną gospodarkę. Wobec uwarunkowanego sytuacją bezpieczeństwa zmniejszonego napływu gości z zagranicy, organizacja kolonii letnich oraz innych pobytów na terenie obozu (sezon trwa przez większą część roku) jest w pełni uzasadniona.

Utworzenie placu dla zajęć integracyjnych na terenie stałego obozu letniego Ein Zaarour

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 roku we współpracy Ambasady RP w Bejrucie z partnerem lokalnym, organizacją pozarządową Development for People and Nature Association (DPNA). Jego celem jest możliwość rozszerzenia oferty aktywności dla uczestników kolonii - dzieci, młodzieży oraz innych osób korzystających ze stałego obozu letniego Ein Zaarour w zakresie zajęć z budowania zespołu, integracji, itd. W szerszym ujęciu spodziewanym celem będzie zwiększenie spójności społecznej, budowanie więzi pomiędzy różnymi grupami społecznymi, jak np. lokalnymi mieszkańcami, a uchodźcami.

W ramach projektu planowane jest utworzenie placu dla zajęć integracyjnych z prawdziwego zdarzenia na terenie stałego obozu letniego Ein Zaarour. Zwiększy to jego funkcjonalność i możliwości wykorzystania. Wpisuje się w plany rozwoju ośrodka oraz dotychczasowe wsparcie udzielone m.in. przez UNICEF, Ambasadę Królestwa Niderlandów w Bejrucie oraz władze samorządowe Jezzine w zakresie przygotowania terenu, zakupu niezbędnego wyposażenia, itd. W perspektywie będzie pozytywnie oddziaływać na rozwój branży turystycznej w regionie.

Beneficjentami projektu będą uczestnicy kolonii letnich, dzieci, młodzież z Libanu oraz uchodźcy syryjscy i palestyńscy w ramach działań integracyjnych podejmowanych przez DPNA. Dotychczas organizowane turnusy, 3-7 dniowe składały się z grup liczących od 50 do 80 osób. Zrealizowano 13 tego typu kolonii letnich. Obóz jest cały czas rozwijany, a jego oferta kierowana jest również do przedstawicieli organizacji społecznych, które chcą szkolić i integrować swoich członków.

Wartość projektu wyniosła ok. 83 500 złotych (20 000 dolarów amerykańskich), co zostało w całości pokryte ze środków Polskiej pomocy. Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 USD = 4,1793 PLN.

Utworzenie placu dla zajęć integracyjnych na terenie stałego obozu letniego Ein Zaarour

Projekt zrealizowano od 1 września do 22 grudnia 2016 r. Osiągnięto cel projektu – utworzono plac dla zajęć integracyjnych na terenie stałego obozu letniego Ein Zaarour, co zwiększyło jego funkcjonalność i możliwości wykorzystania. W ramach projektu wykonano prace inżynieryjno-budowlane oraz zakupiono dodatkowe wyposażenie umożliwiające rozszerzenie oferty aktywności dla uczestników kolonii.