Polska pomoc

 

Utworzenie Youth Enterpreneurship Incubator we Lwowie

Rozwój Lwowa opiera się w coraz większym stopniu na usługach – lokuje się tu coraz więcej firm z kapitałem zagranicznym, opierających swoją ekspansję na relatywnie niskiej cenie pracy. Istnieje jednak potrzeba rozwijania lokalnych firm, tworzenia miejscowych przykładów sukcesu.

Wcześniejsze projekty realizowane przez Instytut Rozwoju Miast pokazały, że we Lwowie istnieje duży potencjał do rozwoju i zmian, szczególnie wśród młodych ludzi, którzy bez wielkich środków pomocowych potrafią wykorzystywać niewielkie pojawiające się okazje i realizować swoje marzenia. W oparciu o te doświadczenia powstała idea Youth Enterpreneurship Incubator (YEI). To miejsce, gdzie młodzi, kreatywni ludzie mogą się spotkać, wymienić informacje, nawiązać współpracę i realizować swoje pierwsze projekty biznesowe, także te z zakresu ekonomii społecznej. Takie działania sprzyjają aktywizacji młodych ludzi i tworzeniu nowych miejsc pracy.

Utworzenie Youth Enterpreneurship Incubator we Lwowie

W ramach projektu zaplanowano utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w postaci biura co-workingowego, jak też udzielenie wsparcia 27 mikro-firmom, w tym 7 w sektorze ekonomii społecznej. Przewidziane działania obejmowały:

  1. przeprowadzenie remontu przestrzeni biurowej i stworzenie na powierzchni 150 m2 biura coworkingowego dla około 30 osób wraz z zapleczem socjalnym;
  2. organizację, w partnerstwie z uczelniami lwowskimi (Politechnika i Uniwersytet), naboru osób zainteresowanych założeniem swojej firmy i wynajęciem miejsca w Inkubatorze. Zachętami będą możliwość skorzystania z bezpłatnego mentoringu, nagrody w postaci bonów na niezbędny sprzęt oraz preferencyjne warunki wynajmu powierzchni biurowej;
  3. promocję wyników projektu.

Utworzenie Youth Enterpreneurship Incubator we Lwowie

Realizacja projektu przyniosła kilka bezpośrednich rezultatów:

  1. Stworzenie kreatywnej przestrzeni do wspólnej pracy (coworking) dla 30 nowych firm (Youth Enterpreneurship Incubator);
  2. Rozpoczęcie działalności gospodarczej w inkubatorze przez:
    • 20 start-upów,
    • 7 osób działających w obszarze ekonomii społecznej;
  3. Przeszkolenie w zakresie ekonomii społecznej kilkunastu osób biorących udział w Szkole Ekonomii Społecznej (szkolenia oraz wizyta studyjna).