Polska pomoc

Uroczystość wręczenia Odznaki MSZ "Bene merito"

19 grudnia 2011 r. w sali im. J. Giedroycia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Minister Krzysztof Stanowski wręczył Odznaki Honorowe „Bene merito" przyznane przez Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Odznaczenia otrzymali p. Bogna Chmielewska (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), p. Jan Malicki (Studium Europy Wschodniej UW) oraz p. Danuta Przywara  (Helsińska Fundacja Praw Człowieka). Odznaczenia zostały przyznane Decyzją nr 161 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Bene merito".

Minister Krzysztof Stanowski podziękował nagrodzonym za zaangażowanie w działalność na rzecz ochrony praw człowieka i promocji wartości demokratycznych. Podkreślił ich zasługi dla umacniania pozytywnego wizerunku Polski. W imieniu odznaczonych za wyróżnienia podziękował p. Jan Malicki. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w obecności zaproszonych gości i pracowników MSZ.

Pani Bogna Chmielewska jest pracownikiem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jest autorką, trenerem, ekspertem i koordynatorką projektów edukacyjnych o tematyce praw człowieka, demokracji, społeczeństwa obywatelskiego oraz działań na rzecz interesu publicznego kierowanych do odbiorców w Białorusi oraz pozostałych krajów b. ZSSR.

Pan Jan Malicki był uczestnikiem i organizatorem przedsięwzięć podziemnych w latach 80-tych. Współzakładał Studium Europy Wschodniej UW, którego pracami kieruje. Jest założycielem i redaktorem międzynarodowej serii wydawniczej „Bibliografia Europy Wschodniej: Polska-Litwa-Białoruś-Ukraina-Rosja" oraz autorem programu „Studiów Wschodnich". Koordynuje Program  Stypendialny   Rządu   RP   im.  Konstantego Kalinowskiego oraz inne programy stypendialne UW.

Pani Danuta Przywara jest współzałożycielką i Prezesem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jest ekspertem w zakresie monitoringu przestrzegania praw i wolności człowieka, wykładowcą i trenerem prowadzonych szkoleń nt. skutecznego działania na rzecz praw człowieka dla odbiorców z krajów b. ZSSR, w szczególności Białorusi i Rosji. Pełni funkcję Członka Komitetu Sterującego powołanego do życia w 2011 roku Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unia Europejska - Rosja. Koordynuje działania Komitetów Helsińskich na rzecz Białorusi.

w górę

Tagi