Polska pomoc

Uroczystość jubileuszu 25-lecia Studium Europy Wschodniej

Podsekretarz Stanu w MSZ Konrad Pawlik wziął dziś udział w obchodach jubileuszu 25-lecia Studium Europy Wschodniej. – Absolwenci Studium mają szansę być liderami przemian w swoich krajach – mówił podczas sobotniego wydarzenia.

Uroczystości jubileuszowe odbyły się w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Wzięło w nich udział kilkadziesiąt osób z Polski oraz krajów Europy Wschodniej, w tym m.in.: parlamentarzyści, członkowie korpusu dyplomatycznego, władze uniwersytetu, byli i obecni wykładowcy Studium oraz studenci i absolwenci.

Przemawiając do zgromadzonych gości wiceminister Konrad Pawlik podkreślił, że powstanie Studium Europy Wschodniej stanowiło realizację celów i idei opozycyjnych środowisk intelektualnych, które chciały budować wschodni wymiar polityki zagranicznej w duchu humanizmu, solidarności i dialogu między narodami. – Dzięki wszechstronności programu kształcenia absolwenci Studium Europy Wschodniej mają szansę stać się liderami przemian w swoich krajach. W ten sposób działalność Studium doskonale wpisuje się w społeczny wymiar Partnerstwa Wschodniego – mówił.

Wiceminister zadeklarował dalsze wsparcie polskiej dyplomacji inicjatyw służących kształceniu wysokiej klasy polskich i zagranicznych specjalistów, którzy angażują się do pracy na rzecz umacniania więzi pomiędzy państwami naszego regionu. – Trzeba też podkreślić, że program edukacyjny Studium to „ulica dwukierunkowa” – również młodzi Polacy poznają Wschód, jego historię i współczesność, nawiązują kontakty z mieszkańcami krajów byłego ZSRR. Razem z rówieśnikami ze Wschodu tworzą unikalną grupę ludzi, która może pozytywnie wpływać na relacje pomiędzy Polską i jej sąsiadami – dodał.

Dzień wcześniej wiceszef polskiego MSZ spotkał się z gośćmi honorowymi uroczystości – sygnatariuszami porozumień białowieskich. Wśród nich byli m.in.: były prezydent Ukrainy Leonid Krawczuk, pierwszy przywódca Białorusi Stanisław Szuszkiewicz i były wicepremier Rosji Gennadij Burbulis.

Studium Europy Wschodniej należy do czołowych ośrodków naukowo-dydaktycznych w naszym regionie podejmujących problematykę Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Ważnym elementem działalności edukacyjnej Studium są programy stypendialne dla zagranicznych studentów i naukowców, realizowane we współpracy z MSZ w ramach polskiej pomocy rozwojowej. Dzięki wsparciu finansowemu każdego roku naukę w Studium Europy Wschodniej podejmuje kilkudziesięciu obcokrajowców z terenu byłego ZSRR. Możliwość kształcenie w Polsce to dla młodych pokoleń nie tylko szansa na intelektualny rozwój, ale również lepsze poznanie naszego kraju i promocję wartości europejskich.

w górę

Tagi