Polska pomoc

 

"Upendo Unaojali' (Troskliwa Miłość) - poszerzenie nowoczesnej opieki pre- i post-natalnej z rozwinięciem możliwości hospitalizacji pacjentów w ośrodku zdrowia w Kiabakari.

Projekt realizowany był przez Fundację Kiabakari w partnerstwie z katolicką parafią Kiabakari, która od 2007 r. prowadzi Centrum Zdrowia, stworzone przy udziale dofinansowania z programu polskiej pomocy rozwojowej. W roku 2012 w ramach projektu realizowanego przez Ambasadę RP w Nairobi w ośrodku utworzono profesjonalną salę porodową wyposażoną w niezbędny sprzęt. Niestety niedożywienie i zły stan zdrowia kobiet, a także brak odpowiedniej opieki w okresie ciąży powoduje, że wiele noworodków wymaga dodatkowej obserwacji i leczenia. Dlatego konieczne stało się stworzenie oddziału intensywnej opieki dla noworodków, a także zadbanie o przyszłe mamy poprzez utworzenie gabinetu ginekologicznego oraz sali dla matek po porodzie. Ponadto stale rosnąca liczba mieszkańców gminy Kukirango i pacjentów zgłaszających się do ośrodka wymusiła zwiększenie liczby świadczonych przez niego specjalizacji, by zapewnić całościową i specjalistyczną opiekę medyczną, zgodną ze współczesnymi standardami.

W ramach projektu zaadaptowano istniejące pomieszczenia Centrum na potrzeby oddziału intensywnej terapii dla dzieci i matek po porodzie oraz gabinetu ginekologicznego. Wybudowano również nowy budynek, w którym stworzono oddział hospitalizacji dzieci, oddział hospitalizacji osób dorosłych oraz gabinet przeciwgruźliczy. Wszystkie oddziały zostały wyposażone w dyżurki dla pielęgniarek, toalety, a także niezbędny sprzęt (np. aparat do KTG, fotel ginekologiczny, oksymetr, pompę infuzyjną, kardiomonitor) i umeblowanie (tj. łóżka, materace, szafki). Do ośrodka został również zakupiony automatyczny defibrylator zewnętrzny, który będzie ratował życie pacjentów w przypadku zatrzymania akcji serca. Wszyscy pracownicy centrum zdrowia (łącznie 12 osób) odbyli szkolenia z zakresu opieki położniczo-neonatologicznej oraz opieki nad pacjentami hospitalizowanymi, a także z obsługi zakupionego sprzętu.

Projekt zawierał również komponent edukacji globalnej, w ramach którego zaprezentowano wystawę zdjęć obrazującą warunki życia, z którymi muszą zmierzyć się tanzańscy rodzice, a także pracę lokalnego personelu medycznego. Przeprowadzono również warsztaty dla dzieci i ich rodziców.

Projekt realizowany był od 1 marca 2013 r. do końca grudnia 2013 r.