Polska pomoc

Ukraińscy strażacy szkolą się pod okiem polskich kadr

Wspólna z Ukrainą organizacja mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 stała się dodatkowym impulsem do realizacji zadań związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa publicznego w obu krajach. Zmotywowała także do ściślejszej współpracy pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za życie, zdrowie i mienie obywateli oraz sprawne funkcjonowanie państwa.

Nawiązane kontakty i rozpoczęte działania zaowocowały w roku 2012 szeregiem szkoleń i konferencji skierowanych do instytucji i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne na Ukrainie. Jednym z głównych projektodawców była Państwowa Szkoła Służby Pożarniczej, która zwróciła uwagę na niskie bezpieczeństwo działań ratowniczych podczas pożarów wewnętrznych oraz słabe usprzętowienie formacji ratowniczych pod względem sprzętu ochrony osobistej.

Przeprowadzono więc szereg szkoleń i ćwiczeń praktycznych z zakresu zachowania się w sytuacjach. Niezwykle widowiskowe, ale przede wszystkim skuteczne były ćwiczenia z wykorzystaniem trenażera, który umożliwiał doskonalenia prawidłowego zachowania się w trakcie walki z pożarem, ratowania i ewakuacji ludzi oraz wentylacji. Przeszkolono ponad 600 ratowników ze Lwowa. Dodatkowo 10 strażaków – techników zdobyło nowe umiejętności w zakresie obsługi stanowiska serwisowego do obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Strona polska przekazała partnerom ukraińskim, w tym głównie Uniwersytetowi Bezpieczeństwa Życia we Lwowie, nie tylko polską wiedzę i doświadczenie. Zakupiono także sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczych, w tym 30 kompletów ochrony indywidualnej (aparaty oddechowe, ubrania, hełmy), zestawy do ochrony dróg oddechowych (w tym butle tlenowe, maski) oraz stanowisko do serwisowania aparatów ochrony dróg oddechowych.

Dopełnieniem powyższych działań były seminaria dla wysokich urzędników straży pożarnej oraz przedstawicieli administracji rządowej. To oni decydują o kierunkach rozwoju i rozbudowy struktury służb ratowniczych.

 

Projekty nr 214/2012 Współczesny sprzęt ochrony osobistej ratownika – normy prawne, zastosowanie i serwis w praktyce (koszt projektu 403 598 zł, w tym dotacja 361 652 zł) oraz nr 215/2013 Dziś i jutro szkoleń praktycznych w pożarnictwie (koszt 440 261 zł, w tym 394 723 zł ze środków polskiej pomocy).

w górę

Tagi