Polska pomoc

Uganda

Głównym zadaniem wolontariuszy będzie aktywne uczestniczenie w wychowaniu dzieci oraz przeprowadzenie warsztatów edukacji międzykulturowej z elementami socjoterapii, sztuki i sportu.

Praca Małgorzaty podzielona będzie na następujące etapy:

 • Zapoznanie się z obecną sytuacją na placówce i poznanie lokalnej społeczności. Głównym celem tego etapu jest zaaklimatyzowanie się wolontariuszki w nowym środowisku, a także wspólne zaplanowanie pracy i harmonogramu zajęć w okresie trzech miesięcy przypadających na czas wakacji w Namugongo w „Domu dla chłopców ulicy".
 • Organizacja i prowadzenie zajęć dla wychowanków domu. Wolontariuszka przeprowadzi warsztaty z zakresu edukacji międzykulturowej włączając elementy socjoterapii, zajęć pracy twórczej oraz gier i zabaw. Proces edukacji stanie się środkiem do integracji, kształtowania komunikacji werbalnej i niewerbalnej uczestników.
 • Pomoc w bieżącym funkcjonowaniu placówki.
 • Zbieranie materiałów potrzebnych do przeprowadzenia edukacji międzykulturowej w Polsce.
 • Ostatnim etapem będzie podsumowanie zrealizowanych zadań i zapewnienie ich kontynuacji poprzez wprowadzenie nowego wolontariusza na placówkę.

Praca Przemysława podzielona będzie na następujące etapy:

 • Zapoznanie się z obecną sytuacją na placówce i poznanie lokalnej społeczności. Głównym celem tego etapu jest zaaklimatyzowanie się wolontariusza w nowym środowisku, a także wspólne zaplanowanie pracy i harmonogramu zajęć w okresie czterech miesięcy.
 • Kontynuacja projektu edukacji międzykulturowej z elementami socjoterapii, sztuki i sportu. Położenie nacisku na kształtowanie wrażliwości muzycznej. Praca nad napięciem psychicznym i terapia poprzez ruch. Uczenie konstruktywnego spędzania czasu.
 • Warsztat ruchu, rytmu i dramy. Prezentacja i uczenie wyrażania emocji i uczuć na bazie tematów, takich jak: Rytm (Rytm wyszukany z otocznia, praca nad własnym rytmem). Praca indywidualna z własnymi instrumentami. Rytmizacja jako przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w doświadczeniach scenicznych, indywidualnych i zespołowych.
 • Zajęcia psychoedukacyjne z elementami gier i zabaw sportowych, wykorzystujących aktywne metody, stymulujące uczestników na płaszczyźnie intelektualnej, emocjonalnej i fizycznej w oparciu o metodę psychologicznego treningu grupowego oraz nauki przez doświadczenie. Wykorzystanie zabawy i gier sportowych jako efektywnego środka pobudzającego uczestników do rozwoju. Ukierunkowanie na budowanie komunikacji i współpracy w grupie.
 • Pomoc w rozwoju i bieżącym funkcjonowaniu placówki.
 • Zwiększenie kwalifikacji miejscowej kadry. Wolontariusz podzieli się swoja wiedzą i doświadczeniem z zakresu pracy pedagogicznej i edukacji międzykulturowej, socjoterapii, sztuki i sportu.
 • Ostatnim etapem będzie podsumowanie zrealizowanych zadań i praca ewaluacyjnej w kolejnych miesiącach pobytu wolontariusza na placówce.
w górę

Tagi