Polska pomoc

Udział mieszkańców w planowaniu przestrzennym miast ukraińskich

21 września 2019 r. w Połtawie odbyło się szkolenie „Badanie przestrzeni publicznej. Włączanie mieszkańców w proces planowania przestrzennego” dla regionu połtawskiego i sumskiego w Ukrainie. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele czterech gmin obu obwodów, organizacje społeczne oraz pracownicy Instytutu na Rzecz Rozwoju Miasta.

 Rozwój nowoczesnego samorządu - szkolenie w Połtawie 2 Fot. Oleh Dubyna OKIA Nowyny

Obejmowało ono narzędzia mapowania i badań społecznych w kontekście partycypacyjnego planowania przestrzeni publicznej oraz metody promowania i ułatwiania udziału różnych grup społecznych w tych procesach. Testy nabytej wiedzy przeprowadzono w praktycznym przypadku zagospodarowania jednego ze skwerów w mieście. Przeanalizowano wyniki i podano szczegółowe zalecenia dla uczestników szkolenia.

Badania, które przeprowadzą uczestnicy szkolenia we własnych społecznościach, pomogą menedżerom i planistom lepiej zrozumieć potrzeby mieszkanek i mieszkańców oraz stanowić będą podstawę proponowanych pomysłów architektonicznych na rozwój określonych przestrzeni w danych gminach.

Szkolenie, które zostało zorganizowane przez Fundację Inna Przestrzeń we współpracy z Instytutem Rozwoju Miasta Połtawskiej Rady Miejskiej, było częścią projektu „Rozwój nowoczesnego samorządu. Przestrzeń / planowanie / partycypacja” finansowanego w ramach programu Polskiej pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

w górę

Tagi