Polska pomoc

Udostępnienie wyników oceny ofert

W związku z ogłoszeniem wyników Konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2018”, uprzejmie informujemy, że oferenci mogą, po zalogowaniu się na swoje konto na stronie https://portal.polskapomoc.gov.pl, pobrać kartę opinii końcowej projektów, które podlegały opiniowaniu pod względem merytorycznym.

 

Oferenci, których oferty nie podlegały opiniowaniu pod względem merytorycznym, otrzymają informację w odrębnym piśmie.

 

Podmioty wyłonione do udzielenia dotacji zostaną pisemnie poinformowane o wyniku konkursu do 16 marca 2018 r.

w górę

Tagi