Polska pomoc

Uczymy ukraińskich samorządowców jak zarządzać oświatą na poziomie lokalnym

Ważnym elementem toczącej się na Ukrainie reformy decentralizacyjnej jest przekazywanie nowym połączonym hromadom (pol. gminy) zarządzania placówkami oświatowymi. Polska wspiera ten proces poprzez organizację wizyt studyjnych dla ukraińskich menadżerów oświaty w polskich samorządach.

Od października 2017 r. do listopada 2018 r. finansowana przez Polską Pomoc Fundacja Solidarności Międzynarodowej zorganizowała 12 wizyt studyjnych dla blisko 180 przedstawicieli hromad z 15 ukraińskich obwodów. Szefowie wydziałów oświaty, dyrektorzy szkół i regionalnych ośrodków metodycznych mieli okazję zapoznać się z praktyką zarządzania oświatą przez polskie samorządy. Każda z delegacji spędziła tydzień w różnych regionach Polski, odwiedziając szkoły, urzędy gmin, ośrodki doskonalenia nauczycieli. Szczególnym zaintersowaniem uczestników cieszyły się tematy dotyczące optymalizacji sieci szkolnej, strategii oświatowej, edukacji pozaszkolnej, edukacji regionalnej, finansowania oświaty. Wnioski z wizyt omówiono na seminariach regionalnych. Podsumowaniem projektu była zorganizowana w Kijowie Konferencja Managerów Oświaty z udziałem Wiceministra Nauki i Oświaty Ukrainy pana Pawła Hobzeja oraz przedstawiciela ambasady RP w Kijowie.

Wizyty studyjne ukraińskich menedżerów oświaty w polskich samorządach.

Projekt realizowany jest we współpracy ze szwedzkim programem SKL-SALAR w ramach unijnego programu U-LEAD with Europe: Ukraine Local Empowerment, Accountability and Development Programme. Program U-LEAD jest jednym z głównych instrumentów wsparcia przez zagranicznych donatorów procesu decentralizacji na Ukrainie realizowany wspólnie przez KE, Niemcy, Szwecję, Polskę, Danię i Estonię. Polska jest zaangażowana w realizację programu finansowo (wpłata 1 mln EUR) i merytorycznie poprzez udział polskich ekspertów.

w górę

Tagi