Polska pomoc

 

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia - wsparcie metodyki pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w Centrach prowadzonych przez Stowarzyszenie Mam Dzieci Niepełnosprawnych AMEH Indemesho w Burundi

Od momentu zakończenia politycznych i społecznych konfliktów w Burundi sytuacja w kraju ulega powolnej poprawie. Mimo to Burundi wciąż należy do najbiedniejszych krajów Afryki. Szczególnie trudna jest sytuacja dzieci i kobiet, które w rezultacie wewnętrznego i zewnętrznego uchodźctwa stawały się bezdomne. Problemem jest także brak czystej wody w niektórych rejonach kraju, a także epidemie chorób zakaźnych. Powracający do Burundi uchodźcy (w tym także dzieci) są dużym obciążeniem dla systemu socjalnego i edukacyjnego kraju.

W projekcie realizowanym w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2013 r. w wioskach Mubone i Maramyaya, (prowincja Bujumbura) w Burundi, brała udział polska wolontariuszka, która przebywała na miejscu od 27 września do 29 grudnia 2013 roku. Wykonawcą projektu była Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka Wschodnia, natomiast partnerem lokalnym Centrum prowadzone przez Stowarzyszenie Mam Dzieci Niepełnosprawnych AMEH Indemesho oraz Zespół Szkół Specjalnych nr 9 w Krakowie.

W trakcie projektu wolontariuszka pracowała w dwóch Centrach Opieki Dziennej dla niepełnosprawnych dzieci prowadzonych przez Stowarzyszenie Mam Dzieci Niepełnosprawnych. Prowadziła cykl warsztatów z zakresu pedagogiki Marii Montessori, Programów Aktywności Knillów i Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Organizowała także cykl 6 spotkań z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w ramach grupy wsparcia (Dzień SuperMamy i SuperTaty), w których uczestniczyło średnio 30 – 35 rodziców. Z racji dużej aktywności uczestników w spotkaniach do programu włączono dodatkowe zajęcia szkoleniowe. Wolontariuszka zaopatrzyła także centra w bogaty zasób materiałów do nauki metodą Montessori, a także przedmioty dydaktyczne.

W rezultacie projektu rodzice niepełnosprawnych dzieci z wiosek objętych działaniami mogą skuteczniej pomagać swoim dzieciom, podniosła się również ich wiara we własny potencjał. W Centrach Opieki Dziennej stworzono również profesjonalne sale przeznaczone do zabawy i pracy dla dzieci z niepełnosprawnościami. Wyposażono je w materiały montessoriańskie, chusty klanza i inne pomoce dydaktyczne.