Polska pomoc

Tydzień Edukacji Globalnej 2011 pod hasłem „Działaj dla świata”

W dniach 12-20 listopada br. odbędzie się Tydzień Edukacji Globalnej pod hasłem „Działaj dla świata". Tematem przewodnim TEG będzie zagadnienie konsumpcji i wpływ wyborów konsumenckich na środowisko naturalne i jakość życia. Tegoroczne obchody Tygodnia Edukacji Europejskiej zostały objęte honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych.

Tydzień Edukacji Globalnej to inicjatywa międzynarodowa organizowana dorocznie od trzynastu lat. Jej celem jest zwrócenie uwagi społeczeństw europejskich na potrzebę edukacji globalnej poprzez organizację działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym, adresowanych przede wszystkim, ale nie tylko, do młodego odbiorcy.

Wydarzenia organizowane w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej mają na celu uświadomienie mieszkańcom państw europejskich wzajemnych zależności między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się. Udział w imprezach towarzyszących TEG ma wpływać na kształtowanie postaw tolerancji, respektowanie różnorodności kulturowej a także zmobilizować młodych ludzi do niesienia pomocy mieszkańcom uboższych regionów świata.

W Tygodniu Edukacji Globalnej może wziąć udział każda grupa nieformalna, organizacja, szkoła i instytucja poprzez przygotowanie i zorganizowanie w tym czasie działania na rzecz edukacji globalnej.

Koordynatorem tegorocznej edycji Tygodnia Edukacji Europejskiej w Polsce jest Grupa Zagranica.

Link do strony internetowej Tygodnia Edukacji Globalnej: http://www.teg.edu.pl/

w górę

Tagi