Polska pomoc

Tworzenie gruzińskiego GOPR

Fundacja Międzynarodowe Centrum Wsparcia i Rozwoju (ICAD), przy współpracy z organizacją Svaneti Tourism i lokalną administracją, zrealizowała projekt dający początek profesjonalnemu ratownictwu w Mestii. 

Celem projektu było utworzenie zalążka Ochotniczego Pogotowia Ratownictwa Górskiego w regionie Swanetia. Swanetia to obszar górski o powierzchni ponad 2 tys. km2, w którym znacząco wzrasta poziom ruchu turystycznego, a tym samym coraz istotniejsza staje się kwestia zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa w górach. Po dokonaniu oceny sytuacji ratownictwa górskiego w tym regionie, wyciągnięto wnioski o konieczności podniesienia kwalifikacji ratowników i doposażenia ich
w sprzęt górski. Ratownicy nie posiadali wystarczającej wiedzy topograficznej, znajomości technik górskich ani przygotowania medycznego.

W ramach projektu powołano organizację społeczną „უსაფრთხოება მთაში” – „Bezpieczeństwo w górach”. Organizacja powstała w oparciu o przeszkolonych ratowników górskich rekrutowanych wśród mieszkańców (kobieti mężczyzn) z rejonu Mestii – lokalnych przewodników, sportowców, ratowników narciarskich i członków pogotowia. Osoby te nie posiadały wcześniej żadnego przeszkolenia z zakresu ratownictwa górskiego. 

W ramach projektu przeprowadzono teoretyczne i praktyczne szkolenia rekrutów z zakresu ratownictwa przywyciągowego, ratownictwa górskiego i podstawowego szkolenia medycznego. Za szkolenia odpowiadali polscy ratownicy TOPR i GOPR. Dwunastu uczestników szkolenia, którzy pomyślnie zdali egzaminy, otrzymało certyfikaty o standardzie międzynarodowym. Projekt zakończył się doposażeniem poszczególnych służb ratowniczych w niezbędny sprzęt górski. 

Z myślą o prawidłowym funkcjonowaniu nowopowstałej organizacji, opracowano raport zawierający schematy i modele reagowania i zarządzania kryzysowego oraz funkcjonowania i rozwoju Ochotniczego Pogotowia Ratownictwa Górskiego dla służb ratowniczych w regionie Swanetii. 

Obecny poziom wyszkolenia ratowników jest wstępem do dalszego, długotrwałego rozwoju służb ratownictwa górskiego, który będzie możliwy przede wszystkim dzięki zaangażowaniu młodych ratowników górskich oraz lokalnych władz.

 

Projekt Fundacji Międzynarodowe Centrum Wsparcia i Rozwoju (ICAD) – „Integracja oraz podnoszenie kwalifikacji i zdolności operacyjnych górskich służb ratowniczych w Mestii – region Swanetia”
(nr 185/2016/PPR2016). Wartość dotacji ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych: 240 598 zł.

w górę

Tagi