Polska pomoc

 

Turystyczny magnes. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem a Kutaisi.

Poznań i Kutaisi to miasta partnerskie. Projekt „Turystyczny magnes” jest ich szóstym wspólnym przedsięwzięciem finansowanym ze środków „polskiej pomocy”. Projekt dotyczy problemu niskiej rozpoznawalności turystycznej Kutaisi. Wynika on z braku umiejętności zarządzania nowoczesną turystyką oraz niewielkim poziomem współpracy pomiędzy administracją publiczną, a sektorem turystycznym. W związku z tym, głównym celem był transfer wiedzy i najlepszych rozwiązań w tej dziedzinie oraz zaproponowanie jednolitego systemu miejskiej informacji turystycznej dla miasta i okolic Kutaisi.

Beneficjentami byli uczestnicy stażu w Poznaniu. Była to grupa piętnastu osób z Kutaisi – przedstawicieli instytucji, organizacji i firm działających w różnych sferach turystyki m.in.: w Urzędzie Miasta Kutaisi, powstających centrach informacji turystycznej, w hotelarstwie, a także touroperatorzy. Zdobyta w trakcie stażu w Poznaniu wiedza została po powrocie przekazana ich współpracownikom i rozpowszechniona w branży.

Turystyczny magnes. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem a Kutaisi.

Głównym celem współpracy pomiędzy Poznaniem, a Kutaisi w projekcie „Turystyczny magnes” jest wzrost jakości usług turystycznych w Kutaisi oraz zaprojektowanie systemu miejskiej informacji turystycznej dla tego miasta i okolic. Projekt został opracowany wspólnie w oparciu o potrzeby strony gruzińskiej zaprezentowane w ramach współpracy partnerskiej z Poznaniem.

Projekt był realizowany od marca do października 2014 roku, a jego poszczególne działania wykonywane były w Poznaniu (Wielkopolska) i w Kutaisi (Imeretia). Urząd Miasta Poznania wspierała Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT) oraz eksperci w dziedzinie turystyki.

Turystyczny magnes. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem a Kutaisi.

Pierwszym etapem realizacji projektu był pobyt w Kutaisi poznańskich specjalistów (6-13 kwietnia 2014), którzy zbadali aktualną sytuację lokalnej branży turystycznej. Przygotowano raport „Stan rozwoju turystyki w Kutaisi i jego okolicach”, będący wyjściowym dokumentem „Planu Działań” dla rozwoju sektora turystyki w tym mieście.

Dwutygodniowy staż w Poznaniu (19-31 maja 2014) pozwolił 19 osobom z Kutaisi podnieść wiedzę i kwalifikacje. Poprzez udział w szkoleniach i warsztatach z poznańskimi specjalistami i podczas wizyt studyjnych w punktach obsługi turystycznej stażyści z Kutaisi doskonalili wiedzę i umiejętności dotyczące m.in. nowych rozwiązań i technologii w branży turystycznej, produktów, usług, metodyki zarządzania i pozyskiwania informacji. Stworzono podstawy koncepcyjne systemu miejskiej informacji turystycznej dla miasta i okolic Kutaisi oraz „Plan Działania” identyfikujący zasady współpracy i zakres partnerstwa.

Podczas wizyty podsumowującej projekt w Kutaisi  (1-5 października 2014) zainicjowano platformę współpracy pomiędzy jednostkami lokalnej administracji.