Polska pomoc

Tunezyjscy liderzy społeczni korzystają z doświadczeń polskich organizacji pozarządowych

 

Na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w dniach 18-25 listopada 2011 r. będzie przebywała w Warszawie 35-osobowa grupa liderów społecznych z tunezyjskich organizacji pozarządowych.

Szkolenia, w których wezmą udział tunezyjscy działacze społeczni posłużą ich lepszemu przygotowaniu do aktywnego udziału w procesie państwowotwórczym w Tunezji. Zapoznają się z polskimi doświadczeniami z okresu transformacji i z budowy demokracji lokalnej, o których opowiedzą im kluczowe osobistości zaangażowane w przemiany demokratyczne w Polsce. Tunezyjczycy będą też przyglądać się polskiemu sektorowi pozarządowemu - jego dynamice, profilom działalności i sposobom funkcjonowania. Odwiedzą kilka polskich organizacji pozarządowych zajmujących się przedsiębiorczością i ekonomią społeczną, aktywnością obywatelską, przejrzystością życia publicznego oraz pełniącymi funkcje banków żywności. Finalnym elementem wizyty studyjnej będzie organizowane 24 listopada seminarium z polskimi organizacjami pozarządowymi służące nawiązaniu i wzmocnieniu współpracy pomiędzy nimi a partnerami tunezyjskimi.

Wizyta tunezyjskich liderów organizacji obywatelskich jest jednym z elementów szerszego wsparcia Polski dla krajów Afryki Północnej wprowadzających demokratyczne standardy ustrojowe.

w górę

Tagi