Polska pomoc

Trzecia edycja Programu stypendialnego im. Stefana Banacha

- Polskie uczelnie wyższe oraz kadra naukowa prezentują bardzo wysoki poziom i mają wam wiele do zaoferowania. Chciałbym, aby wykształcenie, które zdobędziecie na polskich uczelniach przyczyniło się do rozwoju krajów Partnerstwa Wschodniego – mówił wiceminister Konrad Pawlik zwracając się do studentów w trakcie inauguracji trzeciej edycji Programu stypendialnego im. Stefana Banacha kierowanego do najzdolniejszej młodzieży z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Uroczystość odbyła się 30 listopada w Warszawie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. -Wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu Programu stypendialnego im. Stefana Banacha. – zaznaczył wiceszef polskiej dyplomacji. Od roku akademickiego 2015/2016 oferta dla stypendystów z krajów Partnerstwa Wschodniego została uzupełniona o możliwość nauki w Polsce na studiach doktoranckich.

Podczas dzisiejszej uroczystości tegoroczni absolwenci programu opowiedzieli swoim młodszym kolegom o możliwościach jakie dają studia w Polsce, swoich osiągnieciach i planach na przyszłość. Zachęcali też do korzystania z programów wymiany międzynarodowej takich jak Erasmus.

Program Stypendialny im. Stefana Banacha został utworzony w 2013 roku. Jego celem jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Partnerstwa Wschodniego poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli tych państw. Program daje możliwość podjęcia studiów magisterskich w obszarze nauk takich jak: nauki ścisłe, przyrodnicze, techniczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne oraz społeczne, a także studiów doktoranckich w dziedzinach nauk, takich jak: nauki humanistyczne, teologiczne, społeczne, ekonomiczne, prawne, matematyczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne, techniczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne oraz nauki o Ziemi.

Program Stypendialny im. Stefana Banacha to inicjatywa Ministerstwa Spraw Zagranicznych realizowana we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Koordynacją programu zajmuje się Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

w górę

Tagi