Polska pomoc

Togo

Projekt ma wesprzeć edukację w regionie Sokodé poprzez stworzenie "Dziecięcego Centrum Edukacyjno-Bibliotecznego im. Jana Pawła II" w Tchébébé. W Centrum tym dzieci i mieszkańcy regionu będą mogli zgłębiać wiedzę, rozwijać zainteresowania, poznawać kulturę innych krajów, dzielić się doświadczeniami, uczyć się i bawić. Założenia projektu przewidują także uczenie mieszkańców pracy i wzajemnej pomocy na rzecz ich wspólnego dobra.
Projekt podzielony został na trzy etapy.
W pierwszych tygodniach po przyjeździe wolontariusze przejdą kurs języka kabije, poznając jednocześnie kulturę i mentalność lokalnej społeczności. Wolontariusze będą spotykać się z dziećmi i przeprowadzać z nimi animacje, gry i zabawy. W tym czasie zajmą się też przygotowaniem Centrum od strony infrastrukturalnej. Ponadto będą jeździli z misjonarzem do wiosek regionu Sokodé, gdzie będą przeprowadzać animacje i zachęcać dzieci i młodzież szkolną do odwiedzania Centrum i korzystania z jego zasobów.
Wolontariusze z pomocą „CChW SOLIDARNI", Misjonarzy SMA oraz Misjonarzy Świeckich SMA przygotują, a następnie sami przeprowadzą inicjatywę edukacyjną nawiązującą do problemów, które realizowany projekt miał rozwiązać. Inicjatywa ta skierowana będzie do studentów uczelni warszawskich oraz pracowników niektórych instytucji.

w górę

Tagi