Polska pomoc

 

Toalety dla szkoły w Tegh

Miejscowość Tegh w prowincji Syunik liczy ok. 2 400 mieszkańców, zajmujących się głównie rolnictwem. Podczas wojny w Karabachu w 1993 r. wieś dostała się pod ogień artyleryjski. W wyniku ostrzału uszkodzona została między innymi Szkoła nr 2.

Szkoła liczy 163 uczniów i mieści się w trzykondygnacyjnym budynku. Podczas działań wojennych częściowemu zniszczeniu uległo najwyższe piętro oraz węzeł sanitarny, który do dziś nie został odbudowany. Ani szkoła ani lokalna administracja nie posiadają środków na wykonanie niezbędnej rekonstrukcji i remontu. Uczniowie i nauczyciele niezależnie od pory roku i pogody zmuszeni są do korzystania z prowizorycznych ubikacji znajdujących się na zewnątrz budynku.

Brak łazienki w tak dużej placówce edukacyjnej jest poniżej wszelkich standardów. Uniemożliwia to również wpajanie dzieciom podstawowych nawyków sanitarnych, takich jak mycie rąk, przez co często dochodzi do rozprzestrzeniania różnych infekcji. Remont toalet pozwoli stworzyć miejscowym dzieciom i nauczycielom godne warunki nauki i pracy.

Szkoła była beneficjentem jednego z projektów USAid, dzięki któremu powstała tu pracownia komputerowa. Obecnie (2016 r.) w szkole pracuje jeden wolontariusz Korpusu Pokoju.

Toalety dla szkoły w Tegh

Realizacja projektu została zaplanowana na okres od 20 czerwca do 30 października 2016 roku we współpracy Ambasady RP w Erywaniu z partnerem lokalnym, szkołą nr 2 we wsi Tegh. Jego celem jest poprawa warunków sanitarnych w szkole.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania: zakup materiałów budowlanych, hydraulicznych i wyposażenia; prace remontowo-montażowe (ułożenie podłogi, postawienie ścian, zainstalowanie muszli klozetowych, umywalek, drzwi, okien, wykonanie instalacji elektrycznej), wykonanie wykopu pod zbiornik szamba (szkoła nie posiada kanalizacji) i położenie rury odprowadzającej.

Dodatkowo przeprowadzone zostaną jednogodzinne pogadanki dla klas 1-4 na temat wpływu higieny na zdrowie człowieka oraz właściwego korzystania z toalet i utrzymywania ich w czystości. Zorganizowany zostanie „Dzień Zdrowia” z prezentacjami dla uczniów, nauczycieli i rodziców dotyczącymi higieny.

Beneficjentami projektu będzie 163 uczniów i 32 nauczycieli oraz pracowników szkoły.

Toalety dla szkoły w Tegh

Projekt został zrealizowany w okresie od 26 lipca do 28 sierpnia 2016 roku. Jego celem była poprawa warunków sanitarnych w szkole nr 2 we wsi Tegh poprzez odtworzenie węzła sanitarnego i zrekonstruowanie toalet na pierwszej kondygnacji budynku. Zakupiono materiały budowlane, hydrauliczne i wyposażenie, przeprowadzono prace remontowo-montażowe (ułożono podłogę, postawiono ściany, zainstalowano muszle klozetowe, umywalki, drzwi i okna), wykonano wykop pod zbiornik szamba i położono rurę odprowadzającą, zgodnie z planem realizacji projektu. Ponadto przeprowadzono jednogodzinne pogadanki dla klas 1-4 i prezentację „Dzień Zdrowia” na temat higieny.

Projekt został dofinansowany ze środków Polskiej pomocy grantem w wysokości ok. 15 500 PLN (3 730 EUR), a jego całkowita wartość wyniosła ponad 22 000 PLN (ponad 5 000 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.