Polska pomoc

 

Temat: żywność – upowszechnianie rzetelnych informacji o systemie żywnościowym i zrównoważonej polityce rolnej

Projekt miał na celu upowszechnienie wiedzy na temat problematyki rozwojowej, ze szczególnym naciskiem na system żywnościowy i zrównoważoną politykę rolną. Grupą docelową projektu stanowiły osoby zainteresowane działalnością medialną (głównie studenci dziennikarstwa).

W ramach projektu na stronie internetowej IGO opublikowano ponad 50 materiałów dotyczących zrównoważonej polityki rolnej. Zorganizowano także dwa warsztaty medialne, których tematem było zrównoważone rolnictwo i suwerenność żywnościowa. Uczestniczyło w nich 50 studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych. Zorganizowano kampanię medialną oraz opublikowano materiały prasowe dotyczące tematyki poruszanej w projekcie w mediach ogólnopolskich, portalach internetowych i na blogach, specjalizujących się w problematyce rozwoju krajów Globalnego Południa. Przeprowadzono pozalekcyjne zajęcia edukacyjne i kampanię medialną adresowaną do gimnazjalistów. W ramach projektu zorganizowano też dwa spotkania dyskusyjne, traktujące o suwerenności żywnościowej i zrównoważonym rolnictwie (spotkania odbyły się w Krakowie i Warszawie). Miał miejsce również konkurs na materiał prasowy, podejmujący temat światowego systemu żywnościowego i jego związków z jakością życia w krajach Globalnego Południa, a 800 nauczycieli z 400 gimnazjów otrzymało zestawy edukacyjne dotyczące problematyki globalnego systemu żywnościowego.