Polska pomoc

Szóste posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej

30 września 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbyło się szóste posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej, któremu przewodniczył Pan Minister Tomasz Orłowski, Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej.

Rada zatwierdziła protokół z piątego posiedzenia oraz pozytywnie zaopiniowała projekt Planu współpracy rozwojowej w 2015 r. W kolejnej części spotkania przedstawiciele MSZ poinformowali o zmianach w Planie współpracy rozwojowej w 2014 r. oraz pracach nad agendą rozwojową po 2015 r.

Kolejne posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej zostało zaplanowane na koniec październik 2014 r. i będzie poświęcone Wieloletniemu programowi współpracy rozwojowej na lata 2016-2020.

w górę

Tagi