Polska pomoc

Szkolimy młodzież i nauczycieli w Kenii

W szkole technicznej, w której uczy się młodzież z ubogich, defaworyzowanych środowisk - Don Bosco Boys’ Town w Nairobi w Kenii - zakończyły się szkolenia dla uczniów i nauczycieli. Wzięło w nich udział blisko 190 uczniów oraz ok. 30 nauczycieli. 

Uczniowie i wolontariuszka przed salą szkoleniową

Szkolenie dla nauczycieli dotyczyło metodologii pracy z młodzieżą, w tym specyfiki pracy z dziewczętami, które z racji pochodzenia ze slumsów Nairobi, często mają ciężkie doświadczenia życiowe. Podczas 40-godzinnego kursu poruszono różne tematy, w tym elementy psychologii, takie jak samoświadomość oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem, dyskutowano nad interaktywnymi metodami pracy z młodzieżą, postawą wychowawcy wobec problemu uzależnień oraz wyzwaniami z jakimi mierzy się młodzież w trakcie dojrzewania. Ponadto szkolenie było płaszczyzną wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, które stosowane są w codziennej pracy przez nauczycieli Don Bosco Boys’ Town. Nauczyciele wyrazili ogromne zainteresowanie kursem, zaangażowali się w jego przebieg, wyrazili również potrzebę cyklicznego organizowania podobnych spotkań.

Szkolenie dla Kenijskich nauczycieli

Równocześnie do szkolenia dla nauczycieli, uczniowie pierwszego i drugiego roku Don Bosco Boys’ Town uczestniczyli w 24 godzinnym kursie doradztwa zawodowego. Dowiedzieli się jak przygotować profesjonalne CV oraz jak zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Została im także przekazana wiedza na temat praw pracowniczych, finansów osobistych oraz przygotowania biznesplanu. Szkolenie podniosło wśród uczestników świadomość wymagań, jakie stawia rynek pracy. Jednocześnie pomogło im w poznawaniu własnych umiejętności i budowaniu pewności siebie.

Uczniowie podczas pracy grupowej w ramach szkolenia

Zarówno szkolenia dla uczniów, jak i nauczycieli przeprowadzone zostały przez lokalnych trenerów. Dzięki kilkuletniemu doświadczeniu oraz znajomości miejscowego kontekstu kulturowego byli oni w stanie trafnie rozpoznać wymagania, które wobec młodych ludzi stawia kenijski rynek pracy oraz to, jakie metody nauczania powinni stosować nauczyciele w codziennej pracy z młodzieżą.


Projekt Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego – Młodzi Światu pt. "Zwiększenie dostępu do edukacji zawodowej oraz praktyk zawodowych dla młodzieży z Nairobi i okolic ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt (Kenia)" (nr 52/2016/PPR2016). Wartość dotacji ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych to 663 138 zł.

w górę

Tagi