Polska pomoc

Szkolenie z zakresu służby cywilnej dla krajów Partnerstwa Wschodniego

Departament Współpracy Rozwojowej, we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, zorganizował w dniach 21 – 25 października 2013 r. szkolenie z zakresu systemu służby cywilnej. Szkolenie realizowane było w ramach Programu Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW). W sesjach szkoleniowych wzięło udział 29 przedstawicieli organów administracji państwowej Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy.

Podczas wykładów i warsztatów uczestnicy zapoznali się zasadami i praktykami służby cywilnej, w tym m.in. przepisami, wybranymi modelami służby cywilnej w państwach UE, zarządzaniem zasobami ludzkimi w instytucjach UE, obsadą wyższych stanowisk, trendami zmian w służbie cywilnej w państwach UE. Uzupełnieniem do prowadzonych szkoleń były wizyty studyjne w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Zaproponowana tematyka wynikała ze zobowiązań związanych z funkcją współprzewodnictwa Polski w jednym z obszarów tematycznych Panelu eksperckiego PW dot. wsparcia reformy administracji publicznej, tj. „Area 1 - civil and public service laws/statutes/rules of recruitment”. Wdrożenie tego modułu jest wkładem Polski w realizację programu panelu w dziedzinie służby cywilnej.

Uczestnicy pozytywnie ocenili zawartość merytoryczną oraz formę szkoleń dedykowanych do reprezentantów 5 krajów PW. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia praktyczne przygotowane w postaci warsztatów. Taka formuła pozwoliła na wymianę wiedzy oraz doświadczeń w zakresie wdrażania reformy administracji publicznej w poszczególnych krajach.

Szkolenie z zakresu systemu służby cywilnej AAPPW, jest drugim, z trzech zaplanowanych do realizacji w 2013 r. modułów szkoleniowych. Pierwszy, dotyczył reformy samorządowej i skierowany był do urzędników gruzińskich. Trzeci moduł poświęcony będzie negocjacjom  europejskim. Odbędzie się w dniach 18-22 listopada z udziałem przedstawicieli organów administracji państwowej Mołdawii.

Akademia realizowana jest od 2011 r., we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej. Powołanie AAPPW zostało ogłoszone przez Premiera Donalda Tuska podczas Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Warszawie (29-30 września 2011 r.). Program finansowany jest ze środków polskiej pomocy rozwojowej.

w górę

Tagi