Polska pomoc

Szkolenie dla wysokiej rangi urzędników Republiki Afgańskiej

Dziewięciu wysokiej rangi afgańskich urzędników bierze udział w szkoleniu poświęconym służbie cywilnej. Kurs  zorganizowały: Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) oraz Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP).

Polska pomoc w Afganistanie jest obecna od 13 lat. Wsparcie dla administracji było dla nas priorytetem. Zamierzamy kontynuować dzielenie się doświadczeniami polskiej transformacji ustrojowej, mimo zakończenia misji ISAF - powiedział Jan Hofmokl, zastępca dyrektora Departamnetu Współpracy Rozwojowej MSZ.

Podczas szkolenia goście z Afganistanu zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi budowania sprawnej służby cywilnej. Szkolenie pomoże we wdrażaniu skutecznych metod przeciwdziałania i zapobiegania korupcji w afgańskiej administracji. Przyczyni się także do podniesienia efektywności i sprawności jej działania. W programie, poza warsztatami, przewidziano także spotkanie z Marszałkiem Sejmu – Bogdanem Borusewiczem.

Partnerem szkolenia po stronie afgańskiej jest Afgański Instytut Służby Cywilnej (ACSI) – państwowa szkoła, której celem jest przygotowanie sprawnych kadr nowej administracji Afganistanu. Współpraca pomiędzy MSZ, KSAP i ACSI w zakresie kształcenia kadr administracji afgańskiej została zapoczątkowana w 2011 r. Od tego czasu przeszkolono w Polsce 100 urzędników afgańskich, którzy obecnie zajmują wysokie stanowiska w instytucjach publicznych Afganistanu. Tematyka poprzednich szkoleń obejmowała zarówno kwestie zarządzania w administracji, sprawnego przywództwa, antykorupcji, jak i zarządzania kryzysowego.

Obecna edycja jest ostatnią w ramach szkoleń realizowanych na rzecz administracji Afganistanu. Warsztaty potrwają od 29 września do 10 października 2014 r. i są finansowane w ramach Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-2015.

w górę

Tagi