Polska pomoc

Szkolenie dla tunezyjskich urzędników i przedsiębiorców dot. zarządzania państwem w okresie przemian społeczno-ustrojowych

 

Program SENSE (Strategic Economic Needs and Security Exercise) został zrealizowany przez Departament Wdrażania Programów Rozwojowych MSZ we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej (KSAP) oraz polską ambasadą w Tunisie.

SENSE jest stworzoną w amerykańskim Instytucie Analiz Obronnych (Institute for Defence Analyses) strategiczną grą komputerową symulującą zarządzanie państwem stojącym u progu znaczących przemian ustrojowych, gospodarczych i społecznych. Uczestnicy wcielają się w role różnych podmiotów wewnętrznych państwa oraz jego otoczenia międzynarodowego. Każdy z nich ma inną rolę i cele. Kluczowym elementem są interakcje pomiędzy uczestnikami polegające na negocjacjach i podejmowaniu decyzji obrazujące złożoność systemu polityczno-ekonomicznego państwa.

W przeprowadzonej edycji Programu uczestniczyło 47 urzędników wyższego i średniego szczebla administracji rządowej oraz przedstawicieli sektora prywatnego z Tunezji. Podczas pięciu dni szkolenia wzięli oni udział w treningu negocjacyjnym, warsztatach przywództwa, wykładzie przedstawiającym polskie doświadczenia w reformowaniu administracji publicznej oraz trzydniowej symulacji komputerowej. Realizacja programu SENSE dla przedstawicieli Tunezji jest jedną z szeregu inicjatyw podejmowanych przez Polskę celem wspierania przemian demokratycznych w krajach Afryki Północnej.

Pierwsza tegoroczna edycja SENSE, dla krajów Partnerstwa Wschodniego, odbyła się w dniach 1-8 października, a od 4 do 10 grudnia będzie miała miejsce kolejna, w której udział wezmą urzędnicy z Afganistanu.

w górę

Tagi