Polska pomoc

Szkolenie dla przedstawicieli administracji państwowej z Afganistanu

Zakończyło się trwające dziewięć dni szkolenie w Krajowej Szkole Administracji Publicznej zorganizowane dla przedstawicieli administracji państwowej z Afganistanu. Na program szkolenia noszącego tytuł „Strategic Communication in Public Administration” („Komunikacja Strategiczna w Administracji Publicznej”) złożyły się zarówno wykłady w KSAP, jak i wizyty studyjne w polskich instytucjach administracji państwowej oraz w mediach, które umożliwiły uczestnikom szkolenia sprawdzenie teorii w praktyce.

Wykłady dotyczyły podstawowych zasad skutecznej komunikacji, zarządzania komunikacją w instytucjach rządowych, relacji medialnych, marketingu w administracji i kampaniach publicznych. Uczestnicy wzięli również udział w licznych warsztatach.

Szkolenie ma przyczynić się do bardziej sprawnego porozumiewania się afgańskich urzędników z otoczeniem w kraju, przede wszystkim ze społeczeństwem, czemu mają służyć poznane podczas szkolenia nowe techniki i narzędzia komunikacyjne. Przedsięwzięcie zapewniło również uczestnikom podstawy do dalszego podnoszenia umiejętności zawodowych, cennych administracji państwowej w Afganistanie, będącej cały czas  na etapie budowy.

 Projekt został sfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej.

w górę

Tagi