Polska pomoc

Szkolenie dla administracji państw Partnerstwa Wschodniego

Szkolenie dotyczące sektora finansów publicznych dla administracji państw Partnerstwa Wschodniego

W dniu 17 września 2012r. rozpocznie się dwutygodniowe szkolenie dotyczące ekonomii sektora finansów publicznych realizowane w ramach programu Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW). Przedsięwzięcie realizowane jest przez Krajową Szkołą Administracji Publicznej we współpracy z Departamentem Współpracy Rozwojowej MSZ.

Szkolenie ma na celu zapewnienie uczestnikom pełniejszego zrozumienia mechanizmów i narzędzi funkcjonujących we współczesnej gospodarce, zarówno na poziomie mikro- jak i makroekonomii, w ujęciu krajowym oraz międzynarodowym.

W zajęciach udział weźmie 23 urzędników średniego i wyższego szczebla administracji rządowej Armenii (4 osoby), Azerbejdżanu (5), Gruzji (5), Mołdawii (5) i Ukrainy (4). Są to osoby, które w zakresie swoich obowiązków mają sprawy związane z finansami bądź też posiadają doświadczenie zawodowe w przedmiotowym obszarze.

Akademia APPW została powołana podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej a jej działanie znalazło odzwierciedlenie w zapisach Deklaracji II Szczytu Partnerstwa Wschodniego (Warszawa, 29-30 września 2011 r.).

Celem Programu AAPPW jest wzmocnienie administracji rządowej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników z państw partnerskich. Program służy kształtowaniu profesjonalnej kadry urzędniczej w krajach PW, stanowiącej zaplecze eksperckie niezbędne do wdrażania zasad demokratycznego państwa prawa. Program realizowany jest w formule dwutygodniowych modułów szkoleniowych obejmujących wykłady i warsztaty prowadzone przez doświadczonych ekspertów i praktyków.

Program finansowany jest ze środków programu Polskiej współpracy rozwojowej.

W roku 2012 planowane jest jeszcze jedno szkolenie, poświęcone polityce bezpieczeństwa i obrony, które zostanie zrealizowane łącznie ze Szwecją (8-12 października 2012 r. w Warszawie oraz 5-9 listopada 2012 r. w Brukseli).

w górę

Tagi