Polska pomoc

Szkolenie SENSE dla przedstawicieli Egiptu i Libii

W dniach 15-19 października 2012 roku, Ministerstwo Spraw Zagranicznych realizuje we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej szkolenie SENSE (Strategic Economic Needs and Security Exercise) dla przedstawicieli administracji rządowej, środowisk biznesu oraz organizacji pozarządowych Libii i Egiptu.

W szkoleniu weźmie udział łącznie 47 reprezentantów tych krajów.

SENSE jest programem szkoleniowym pozwalającym m.in. na możliwość przeprowadzenia komputerowej symulacji funkcjonowania państwa z gospodarką rynkową. Program stworzony został dla krajów niestabilnych, będących na drodze wprowadzania przemian ustrojowych, gospodarczych i społecznych. Głównym celem projektu jest wzmocnienie w swych działaniach administracji rządowej w krajach beneficjentów, wsparcie w dążeniu do przeprowadzenia reform oraz promowanie zasad dobrego rządzenia na różnych szczeblach administracji państwowej. Program szkolenia realizowany jest na podstawie licencji amerykańskiego Instytutu Analiz Obronnych (ang. Institute for Defence Analyses).

Szkolenie trwa tydzień i składa się z dwóch części: pierwszej – mającej charakter wprowadzający, w trakcie której uczestnicy zdobywają informację na temat technik negocjacyjnych oraz uczestniczą w warsztatach przywództwa, a także drugiej – stanowiącej formę symulacji komputerowej. Formuła programu umożliwia w ciągu trzech dni prowadzenia symulacji poznanie przybliżonego projektu wieloletniego okresu zarządzania hipotetycznym państwem.

W związku z zainteresowaniem zaproszonych gości doświadczeniami polskich instytucji działających w płaszczyźnie gospodarczej, szkolenie SENSE dla Libii i Egiptu wzbogacone zostało o spotkania z przedstawicielami Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dodatkowym elementem wizyty będzie także spotkanie z Marszałkiem Senatu, Panem Bogdanem Borusewiczem.

Obecne szkolenie SENSE dla Egiptu i Libii wpisuje się w koncepcję szerokiego zaangażowania Polski we wspieranie przemian demokratycznych zachodzących w Afryce Północnej. Od początku 2011 roku zrealizowano szereg przedsięwzięć mających na celu pomoc krajom Afryki Północnej, zarówno w postępujących procesach rozwojowych jak i w sferze promowania zasad demokracji. Przeprowadzono m.in. podobne szkolenie dla delegacji z Tunezji.

Szkolenie dla przedstawicieli Egiptu i Libii stanowi kolejną edycją programu SENSE z zaplanowanych na 2012 rok (w sierpniu 2012 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych zorganizowało szkolenie dla Krajów Partnerstwa Wschodniego i Kirgistanu oraz we wrześniu dla Mjanmy). Program realizowany jest przez Polskę od 2006 roku i finansowany ze środków przeznaczonychna współpracę rozwojową.

w górę

Tagi