Polska pomoc

 

Szkolenia zawodowe i ograniczenie bezrobocia pośród dzieci ulicy Dakaru i okolic

Problem tzw. „dzieci ulicy” jest widocznym zjawiskiem społecznym w Senegalu, ściśle powiązanym z problemem żebractwa dzieci. Ofiarami tych fenomenów są głównie chłopcy w wieku około 10-15 lat. Dzieci żyją w skrajnie trudnych warunkach: nie mają dostępu do wody pitnej, odpowiedniego pożywienia i opieki zdrowotnej, są narażone na przemoc, nie mają odpowiedniego schronienia. Aby przeżyć dopuszczają się żebractwa i drobnych przestępstw. Zjawisko dzieci ulicy rośnie ze względu na trzy główne czynniki: masowe opuszczanie wsi i napływ ludności do miast, działalność gangów żyjących z nadzorowania żebractwa oraz coraz szybszy rozwój szkół koranicznych (daaras), które nie podlegają kontroli państwa. Jednocześnie oferta kształcenia technicznego i zawodowego w Senegalu jest skąpa.

Dzieci ulicy i dzieci będące w konflikcie z prawem są nierzadko analfabetami oraz często zmieniają miejsce przebywania. Aby ograniczyć to negatywne zjawisko w 2007 roku rząd senegalski powołał Partnerstwo na rzecz Zatrzymania i Integracji Dzieci Ulicy (PARRER). Lokalny partner (Village Pilote) działa w PARRER od początku jego istnienia. Jednym z priorytetów „Partnerstwa” jest tworzenie warunków do skutecznej integracji społecznej dzieci ulicy. W tym procesie niezwykle ważnym elementem jest rozwijanie edukacji zawodowej.

Szkolenia zawodowe i ograniczenie bezrobocia pośród dzieci ulicy Dakaru i okolic

Projekt realizowany będzie od kwietnia do grudnia 2016 r. w biednych dzielnicach Dakaru i okolicach miasta. Wykonawcą jest Fundacja Kultury Świata w partnerstwie z senegalską organizacją Village Pilote.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do szkoleń zawodowych i aktywizacja zawodowa młodzieży najbardziej defaworyzowanej. Działania polegają na udzieleniu wsparcia organizacji Village Pilote w organizacji szkoleń zawodowych dla dzieci ulicy. Dzięki udziałowi w tych szkoleniach wychowankowie ośrodka poprawią swoje szanse na wyjście z ubóstwa i skuteczną integrację społeczną.

Szkolenia zawodowe i ograniczenie bezrobocia pośród dzieci ulicy Dakaru i okolic

Projekt był realizowany w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 r.

Działania projektowe polegały na organizacji kursu alfabetyzacji oraz szkoleń zawodowych z zakresu stolarstwa, elektryki i zrównoważonego rolnictwa dla młodzieży mieszkającej w ośrodkach Oasis i Tremplin. W czasie realizacji projektu w ośrodkach Village Pilote znajdowało się ok. 140 podopiecznych.

Ponadto, dzięki współpracy z przedsiębiorstwami (takimi jak fabryka wody butelkowanej Kirene), zorganizowane zostały staże zawodowe dla 20 wychowanków ośrodka.

W ramach promocji projektu w Polsce zorganizowano mobilną wystawę zdjęć pokazujących centra szkoleniowe w Oasis i Tremplin, uczniów i nauczycieli. Wystawa została zaprezentowana w 10 szkołach zawodowych i średnich województwa dolnośląskiego.