Polska pomoc

 

Szkolenia i doposażenie jednostek straży pożarnej w Kenii i Etiopii

Kenia i Etiopia są krajami rozwijającymi się bardzo szybko pod kątem gospodarczym, jak i liczby ludności. W obydwu krajach miasta obejmują nowe obszary, będące dotychczas terenami wiejskimi, powstaje nowa, chaotyczna zabudowa, zaś w centrach miastach rosną budynki wielopiętrowe. Sytuacja ta stwarza wiele nieznanych wcześniej wyzwań dla straży pożarnej, od pożarów budynków wielopiętrowych, poprzez konieczność ewakuacji osób z wyższych kondygnacji, po pożary dzielnic biedy.

W obydwu krajach nie istnieje zinstytucjonalizowany proces szkolenia strażaków – ani na szczeblu centralnym, ani w poszczególnych jednostkach ratunkowo-gaśniczych. Starsi stażem strażacy nadal nie posiadają wielu podstawowych umiejętności, ale również wiedzy, jak swoje doświadczenie przekazać nowym rekrutom.

Projekt był realizowany w pięciu miejscowościach:

•             Bahir Dar, stolicy regionu Amhara w Etiopii (300 tys. mieszkańców) – w szkoleniach uczestniczyli także strażacy z dwóch innych miast: Gonder i Dessie,

•             Hawassa, stolicy Southern Nations, Nationalities and Peoples’ Region w Etiopii (300 tys. mieszkańców) – w szkoleniach uczestniczyli także strażacy z dwóch innych miast,

•             Murang’a, stolicy hrabstwa o tej samej nazwie w Kenii, liczącego 950 tys. mieszkańców

•             Thika, stolicy hrabstwa Kiambu położonego na północnych obrzeżach Nairobi, liczącego 1,6 mln mieszkańców,

•             Machakos, stolicy hrabstwa o tej samej nazwie, liczącego 1,3 mln mieszkańców.

Projekt jest powiązany z poprzednimi projektami PCPM finansowanymi ze środków polskiej pomocy w zakresie szkolenia straży pożarnej, które były realizowane w Południowym Sudanie (2013) oraz w Kenii (2014).

Szkolenia i doposażenie jednostek straży pożarnej w Kenii i Etiopii

Projekt doposażenia w sprzęt i szkoleń jednostek straży pożarnej został realizowany w hrabstwach Kibabu, Machakos i Murang’a w Kenii oraz w miastach Bahir Dar i Hawassa w Etiopii. Dostawa sprzętu strażackiego i wyposażenia jednostek miały miejsce od marca do sierpnia 2015 roku. Szkolenia w Etiopii odbyły się w lipcu 2015 roku (szkolenia w Bahir Dar, w których uczestniczyli także strażacy z miast Gonder i Dessie) oraz w październiku (szkolenia w Hawassie, w których uczestniczyli także strażacy z Hossaena i Sodo w prowincji SNNP). Szkolenia w Kenii miały miejsce w okresie pięciu tygodni, od końca lipca do końca sierpnia 2015 roku. Obejmowały one podstawowe i zaawansowane szkolenia strażackie, szkolenia z zakresu ratownictwa linowego i medycznego. W przypadku kenijskiego hrabstwa Kiambu były one kontynuacją i rozszerzeniem programu instruktażowego z roku 2014, zrealizowanego w ramach programu Wolontariat Polska Pomoc.

Sukcesem projektu był bardzo wyraźny wzrost umiejętności zawodowych straży pożarnej w hrabstwie Kiambu w Kenii. Dla przykładu w roku 2014 strażacy w Thika byli krytykowani za nieudolność i późną reakcję, zaś w październiku 2015 roku z sukcesem uratowali dzieci z płonącego budynku. Niniejszy projekt został wymieniony jako jeden z przykładów pomocy rozwojowej UE dla Kenii w publikacji „EU Blue Book” wydanej przez przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Kenii w roku 2016.

Szkolenia i doposażenie jednostek straży pożarnej w Kenii i Etiopii

W ramach projektu polskiej pomocy:

• Przeszkolono 243 strażaków i członków personelu ratowniczego w Kenii i Etiopii, w tym 52 w Etiopii oraz 191 w Kenii,

• W szkoleniach uczestniczyło łącznie 412 osób, co oznacza, że jeden uczestnik brał udział średnio w 1,7 szkolenia,

• Przekazano jednostkom straży pożarnej w Kenii sprzęt i wyposażenie o łącznej wartości 195 248,39 zł, w tym jednego samochodu przystosowanego do roli lekkiego wozu strażackiego,

• Przekazano jednostkom straży pożarnej w Etiopii sprzęt i wyposażenie o łącznej wartości 82 265,92 zł oraz 15000 USD – wartość samochodu przekazanego jako wkład rzeczowy przez władze regionu Amhara.