Polska pomoc

Szkolenia dla ratowników wysokościowych w Gruzji

Pod koniec 2015 r. w bazie treningowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji odbyło się szkolenie główne dla ratowników wysokościowych z Departamentu Sytuacji Kryzysowych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Gruzji. Szkolenie było ostatnim etapem kursu gruzińskich ratowników wysokościowych, którzy w trakcie roku mieli możliwość współpracować z polskimi ratownikami wysokościowymi.  Realizowane działania będą miały wpływ na rozwój nowopowstałego systemu ratowniczego w Gruzji. W ramach projektu stronie gruzińskiej został również przekazany specjalistyczny sprzęt do ratownictwa wysokościowego.

Ze względu na naturalne uwarunkowania geograficzne oraz geologiczne, Gruzję regularnie dotykają katastrofy i klęski żywiołowe (powodzie, osuwiska, trzęsienia ziemi, huragany, pożary). Następstwem czego, ludność zmuszona jest do przesiedlenia się do innego, bardziej bezpiecznego regionu. Obecnie w Gruzji brakuje jednak wyszkolonej kadry, która w sposób szybki i zdecydowany reagowałaby na te zagrożenia. Przeszkolona dzięki polskiej pomocy grupa ratownictwa wysokościowego będzie w stanie samodzielnie podejmować działania przy użyciu specjalistycznego sprzętu, a także prowadzić dalsze szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje pozostałych ratowników na terenie całego kraju.

Projekt "Rozwój specjalistycznego ratownictwa wysokościowego w Gruzji" realizowany jest przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej we współpracy z Departamentu Sytuacji Kryzysowych przy MSW Gruzji.

w górę

Tagi