Polska pomoc

 

Szermierka w obozie dla uchodźców

Projekt realizowany był w okresie 1 czerwca – 10 grudnia 2011 w Ramallah w Autonomii Palestyńskiej. Wykonawcą projektu był Instytut Badań nad Cywilizacjami, a lokalnym partnerem Obóz dla uchodźców Al-Amari. W ramach projektu jedna wolontariuszka przebywała na miejscu w okresie od 14 czerwca do 1 października 2011 roku.

Celem projektu było doskonalenie umiejętności szermierczych członków klubu Al-Amari. Wolontariuszka pełniła obowiązki trenera sekcji szermierczej w kilku grupach zaawansowania. Kolejnym komponentem była inicjatywa edukacyjna prowadzona dla młodzieży w Polsce.

W trakcie działań wolontariuszka prowadziła 5 treningów tygodniowo dla 30-osobowej drużyny dziewcząt zrzeszonych w klubie szermierczym Al-Amari. W sumie odbyło się ok. 200-250 godz. treningów. Poza doskonaleniem umiejętności szermierczych, duży nacisk położono na zwiększenie ogólnej sprawności fizycznej. Wolontariuszka przeprowadziła także szkolenia z zakresu podstawowych umiejętności instruktorskich dla 4 najbardziej doświadczonych zawodniczek w klubie. W efekcie działań projektowych, 30 młodych zawodniczek rozwinęło swoje umiejętności z zakresu szermierki.

W ramach zajęć rozgrywano różnego rodzaju wewnętrzne zawody, które pozwoliły uczestnikom zaznajomić się ze specyfiką różnych systemów rozgrywania walk, i pomogły przygotować się do startów. Rozegrano w sumie 10 serii zawodów sportowych, w tym Puchar Przyjaźni Palestyńsko-Polskiej.

W ramach komponentu edukacji globalnej, przeprowadzono także serię spotkań dla młodzieży w 5 liceach, w których uczestniczyło w sumie 300 osób. Wykorzystując multimedia, przedstawiono podstawowe założenia idei wolontariatu, milenijnych celów rozwoju i zaangażowania Polski w pomoc krajom rozwijającym się. Przybliżono też uczniom specyfikę działań wykonawcy projektu na terenach Autonomii Palestyńskiej.