Polska pomoc

 

Szansa dla młodych w Bwaise. Edukacja zawodowa i wsparcie przedsiębiorczości w największym slumsie Kampali

Ponad jedna trzecia mieszkańców Ugandy żyje w skrajnym ubóstwie (poniżej 1.25 $ dziennie na osobę). Pomimo wprowadzonego powszechnego obowiązku edukacji zaledwie 73% obywateli powyżej 15 roku życia potrafi czytać i pisać. Uganda jest jednocześnie jednym z najmłodszych społeczeństw na świecie: aż połowa obywateli ma poniżej 14 lat. Tymczasem państwo nie jest w stanie zagwarantować edukacji na wszystkich poziomach. 

Ugandyjski system edukacji w znacznym stopniu funkcjonuje na zasadzie odpłatności. Nieliczne bezpłatne i państwowe szkoły nie są usytuowane w dzielnicach biedy, co powoduje, że dostęp do edukacji dla dzieci z ubogich rodzin staje się jeszcze bardziej utrudniony. Dzieciom wywodzącym się ze środowisk defaworyzowanych zwykle udaje się ukończyć jedynie szkołę podstawową. Brak oferty w obszarze edukacji zawodowej dodatkowo zmniejsza ich szansę na wyjście z bezrobocia i zmianę statusu społecznego.

Wsparcie ośrodka, który prowadzi kursy zawodowe dla młodzieży zamieszkującej największą dzielnicę biedy w Kampali, ma na celu ograniczanie zjawiska bezrobocia wśród młodych. Projekt stanowi kontynuację wcześniejszych działań realizowanych ze wsparciem polskiej pomocy przez Fundację Kultury Świata (Projekt nr 912/WPP2014 pn. “Szansa dla młodych w Bwaise. Wsparcie działań aktorów lokalnych na rzecz poprawy szans zawodowych wśród młodych w największym slumsie Kampali”).

Szansa dla młodych w Bwaise. Edukacja zawodowa i wsparcie przedsiębiorczości w największym slumsie Kampali

Działania projektowe realizowane będą w okresie od 23 lutego do 31 grudnia 2015 r. w dzielnicy biedy Bwaise w Kampali.

Projekt opiera się o sprawdzoną współpracę głównego jego realizatora Fundację Kultury Świata z partnerem lokalnym - Ruch na rzecz Fundamentalnych Zmian i Rozwoju (AFFCAD).

W ramach realizacji projektu zostaną zorganizowane kursy zawodowe w siedzibie Bwaise Youth Employment Centre (BYEC). Przeprowadzonych zostanie 6 kursów tematycznych w zakresie naprawy urządzeń elektrycznych, obsługi komputera oraz obsługi programów graficznych, fryzjerstwa i kosmetologii, krawiectwa i projektowania ubrań, gotowania, tradycyjnego rękodzieła artystycznego oraz produkcji filmowej. Zostanie zakupiony sprzęt do pracowni zawodowych.

Wybrani absolwenci kursów prowadzonych w BYEC wezmą udział w 4-miesięcznych praktykach zawodowych i szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania mini-inicjatywami biznesowymi. Trzy najlepsze pomysły otrzymają wsparcie w zakresie sprzętu i potrzebnych materiałów.

Celem działań będzie również upowszechnianie idei podnoszenia kwalifikacji zawodowych wśród mieszkańców Bwaise. Zorganizowane zostaną spotkania informacyjne, w czasie których uczestnicy dowiedzą się o swoich potencjalnych szansach zawodowych.

Szansa dla młodych w Bwaise. Edukacja zawodowa i wsparcie przedsiębiorczości w największym slumsie Kampali

Projekt był realizowany w okresie 23 lutego - 31 grudnia 2015 r.

W okresie od maja do sierpnia w ośrodku BYEC zorganizowanych zostało 7 kursów zawodowych z zakresu: fryzjerstwa, krawiectwa, gotowania i cateringu, naprawy urządzeń elektronicznych, rzemiosła artystycznego, fotografii i filmu oraz projektowania graficznego. Kursy ukończyło ok. 300 osób. Ponad połowa uczestników odbyła praktyki zawodowe w małych i średnich firmach, które wzmacniały nabyte umiejętności. Zorganizowano również 8 spotkań informacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego.

Kolejny komponent działań stanowiły kursy przedsiębiorczości. Wśród beneficjentów znalazło się 35 wybranych studentów, którzy zaprezentowali najciekawsze pomysły na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Efektem szkoleń było opracowanie propozycji pięciu inicjatyw biznesowych, z których trzy otrzymały dofinansowanie.

Celem działań projektowych było także wsparcie działalności biznesowej organizacji partnerskich BYEC i AFFCAD. W wyniku przeprowadzonych konsultacji stworzony został biznes plan, w ramach którego zaplanowano rozwój działalności punktu ksero oraz sklepiku z zimnymi napojami.