Polska pomoc

Światowy Dzień Wody - 22 marca

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Jego celem jest zwrócenie uwagi na problem z dostępem do czystej wody, z którym zmaga się prawie 780 milionów ludzi [1] na świecie, oraz na konieczność zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi. Tematem wiodącym tegorocznych obchodów jest "Międzynarodowy Rok Współpracy dla Wody".

Zgodnie z Wieloletnim Programem Współpracy Rozwojowej 2012-2015, Ministerstwo Spraw Zagranicznych przeznacza środki na współpracę rozwojową w obszarze gospodarki wodno-sanitarnej i zarządzania zasobami wodnymi w krajach Azji Środkowej, Autonomii Palestyńskiej i w Afryce Wschodniej.

Więcej informacji na temat obchodów: http://www.unwater.org/water-cooperation-2013/home/en/.

 

 

[1] Źródło: WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) for Water and Sanitation 2012

w górę

Tagi