Polska pomoc

Światowy Dzień Uchodźcy - 20 czerwca 2012

Światowy Dzień Uchodźcy obchodzony jest corocznie w dniu 20 czerwca. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu zwrócenia uwagi publicznej na bardzo trudną sytuację uchodźców na świecie i podkreślenia znaczenia szczególnej pomocy, której potrzebują.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych regularnie wspiera działania humanitarne na rzecz uchodźców w krajach rozwijających się. Corocznie dokonuje wpłaty mającej na celu dofinansowanie działalności Agendy NZ ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA). W 2011 r. udzieliło wsparcia finansowego dla operacji humanitarnych UNHCR w Libii (ok. 1 mln PLN) oraz w Sudanie Południowym (ok. 1,1 mln PLN). W tym samym roku, za pośrednictwem Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej zrealizowano ze środków MSZ projekt humanitarny o wartości 0,5 mln PLN na rzecz uchodźców somalijskich cierpiących wskutek klęski głodu w ich kraju. Na prośbę UNHCR Polska zorganizowała także szkolenie dla przedstawicieli władz tunezyjskich oraz Tunezyjskiego Czerwonego Półksiężyca na temat budowania narodowego systemu opieki nad uchodźcami.

W 2012 r. MSZ sfinansuje dwa projekty na rzecz uchodźców syryjskich w Jordanii i Libanie o łącznej wartości ponad 1,7 mln PLN. Projekty realizowane będą przez Caritas Polska i Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Wsparcie dla uchodźców udzielane przez MSZ finansowane jest z programu Polska Pomoc.

Jedną z najważniejszych organizacji zajmujących się problemami uchodźców jest Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR). Ma ono za zadanie prowadzić i koordynować działania międzynarodowe na rzecz ochrony uchodźców i rozwiązywać ich problemy na całym świecie. Ponadto, koordynuje działania humanitarne w ramach trzech sektorów (tzw. klasterów) odpowiedzialnych za: zarządzanie obozami dla uchodźców, zapewnienie schronienia poszkodowanym w wyniku złożonych kryzysów oraz ochronę podczas prowadzonych działań humanitarnych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych corocznie wspiera finansowo działalność UNHCR.

Zachęcamy do zapoznania się z kampanią UNHCR zorganizowaną z okazji Światowego Dnia Uchodźcy 2012.

Uchodźcy nie mają wyboru - Ty masz

w górę

Tagi