Polska pomoc

Światowy Dzień Uchodźcy

20 czerwca 2011 r. po raz jedenasty obchodzony jest na całym świecie Światowy Dzień Uchodźcy ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Tegoroczne obchody zbiegają się z 60-tą rocznicą uchwalenia Konwencji dotyczącej statusu uchodźców sporządzonej w Genewie 28 lipca 1951 r.

Polska aktywnie działa na polu pomocy uchodźcom. Urząd ds. Cudzoziemców finansuje pomoc dla uchodźców znajdujących się na terenie naszego kraju (zakwaterowanie, wyżywieniem opieka medyczna, nauka języka polskiego), a poszczególne resorty przekazują wpłaty na funkcjonowanie i realizację projektów Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) i Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM).

Mając na uwadze szczególnie trudną sytuację uchodźców z Palestyny MSZ od lat finansuje projekty mające na celu poprawę jakości życia palestyńskich uchodźców w Jordanii i Syrii oraz przekazuje wsparcie dla Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA). W ostatnich latach dofinansowanie MSZ otrzymały również projekty rozwojowe na rzecz przesiedleńców wewnętrznych w Gruzji oraz uchodźców birmańskich w Tajlandii.

Dodatkowo przekazujemy uchodźcom pomoc humanitarną, której celem jest ratowanie i ochrona życia w czasie klęsk i katastrof spowodowanych warunkami naturalnymi lub wywołanych działalnością człowieka. W marcu i maju br. Polska przekazała znaczące wpłaty na rzecz organizacji działających na pograniczu libijsko-tunezyjskim i libijsko-egipskim w zakresie pomocy żywnościowej, medycznej i ochrony ludności cywilnej, a w ubiegłym tygodniu Minister Radosław Sikorski wracając z oficjalnej wizyty z Tunezji zabrał do Polski grupę szesnastu uchodźców politycznych z Afryki.

w górę

Tagi