Polska pomoc

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej 2010

W grudniu 2008 r. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiło dzień 19 sierpnia Światowym Dniem Pomocy Humanitarnej (World Humanitarian Day). Wybór tej daty ma związek z tragicznym zdarzeniem, do którego doszło 19 sierpnia 2003 r., kiedy to 22 pracowników humanitarnych straciło życie wskutek wybuchu bomby w siedzibie ONZ w Bagdadzie, stolicy Iraku.  

W tym roku Dzień ten jest obchodzony po raz drugi, a jego celem jest szerzenie wiedzy o pomocy humanitarnej wśród społeczności międzynarodowej oraz podkreślenie potrzeby wielostronnej współpracy w tej dziedzinie. Tegoroczne hasło Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej - „Jestem pracownikiem humanitarnym" - ma zwrócić uwagę światowej opinii publicznej na specyfikę pracy ludzi zaangażowanych w niesienie tego rodzaju pomocy.

Polska aktywnie włącza się w międzynarodowe działania prowadzone na rzecz ofiar kryzysów humanitarnych spowodowanych przez czynniki naturalne lub działalność człowieka. W styczniu 2010 r., w odpowiedzi na kryzys powstały w wyniku trzęsienia ziemi na Haiti, Polska przekazała na rzecz poszkodowanych natychmiastową pomoc ratowniczą, rzeczową i finansową w wysokości ponad 6 mln PLN. Natomiast w sierpniu br. podjęto decyzję o udzieleniu pomocy humanitarnej o wartości 100 tys. EUR powodzianom w Mołdowie, a także wyasygnowano kwotę 50 tys. EUR na dofinansowanie działań Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża prowadzonych na rzecz ofiar powodzi spowodowanych ulewnymi deszczami monsunowymi w Pakistanie.

Nasz kraj wspiera także Centralny Fundusz ds. Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych (Central Emergency Response Fund, CERF), na którego czele stoi Przewodniczący Biura Pomocy Humanitarnej ONZ (Office for Coordination of Humanitarian Aid, OCHA). Fundusz ten co roku otrzymuje polskie wsparcie finansowe (łącznie w latach 2006-2009: ponad 1 mln USD). Został on powołany w 2005 r. przez ONZ do sprawnego i efektywnego świadczenia pomocy humanitarnej na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych i klęsk naturalnych.

w górę

Tagi